Menu

Uitnodiging aan deelnemers BPY

In een notitie van 12 december liet ik al weten dat het niet gelukt is (voldoende) bestuursleden te vinden voor het BPY. Alle betrokken partijen (zowel bewonersgroepen als wijkinstellingen) hebben aangegeven wel behoefte te hebben aan een wijkbreed samenwerkingsverband van waaruit een aantal taken ter facilitering van bewoners(groepen) worden uitgevoerd. Op basis van dat gegeven en de ervaringen tot nu toe heb ik bijgaand voorstel geschreven. Dit voorstel wil ik graag met jullie bespreken. Daarnaast bespreek ik dit met de diensten OCW en BSD van de gemeente Den Haag.

Bovendien wil ik in deze bijeenkomst met jullie de verdeling van de middelen voor samenlevingsopbouw/ bewonersparticipatie bespreken. In het vorige jaar hebben we al gesproken over de mogelijkheid om die verdeling vanuit het BPY te organiseren. In dat kader lijkt het zinvol om na te gaan hoe die verdeling van middelen kan worden gerealiseerd. Dus op basis van welke voorwaarden en criteria. Me dunkt dat de voorwaarden en criteria zoals die reeds in voorgaande jaren door de gemeente Den Haag werden toegepast een goed uitgangspunt vormen. Deze hebben jullie allen al eens van mij ontvangen in 2003. Ter voorbereiding op de geplande bijeenkomst zal ik deze zaken nog eens op een rijtje zetten en aan jullie doen toekomen.

Met vriendelijke groeten en graag tot dinsdag 10 februari.

Peter Creemers
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn