Menu

Geslaagde vergadering van het Bewonersplatform Ypenburg

Besloten is om in het Piet Vink Centrum een vaste zaal te reserveren voor de vergaderingen van de buurtverenigingen en die zaal ook als kantoorruimte te gaan gebruiken. Hierdoor wordt het ook mogelijk dat buurtverenigingen het centrum als hun vaste postadres gaan gebruiken. Dat is wel zo handig, want een bestuur wisselt nog wel eens van secretaris en daarmee van postadres. Om het een en ander ook in praktische zin te regelen zorgt Stichting Voor (als beheerder van het Piet Vink Centrum) dat er binnenkort gebruikersovereenkomsten gesloten worden.

Om de onderlinge communicatie te verbeteren is aan Stichting Wijkportaal (bekend van ypenburg.nu) gevraagd om een forum op te zetten waarin de deelnemers makkelijk met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Hier zal ook een agenda bijgehouden kunnen worden met daar in opgenomen wie wanneer gebruik maakt van de vergader- en werkruimte. Om de bewoners beter te bereiken is afgesproken dat er een wijkkrant komt. Voor het zover is moeten nog wel wat praktische zaken opgelost worden, maar de deelnemers hebben er alle vertrouwen in dat de wijkkrant er straks komt.

In de vergadering werd tot slot ook besloten dat elke buurtvereniging voortaan twee afgevaardigden stuurt naar dit overleg. Per toerbeurt zullen de buurtverenigingen de voorzittershamer hanteren. Te beginnen met buurtvereniging Morgenweide op de eerstvolgende vergadering (29 november). Het secretariaat en administratieve ondersteuning wordt uitbesteed aan Stichting Boog. De voorzitter zal zorgen dat er een agenda is. Aan de vergadering kunnen ook vertegenwoordigers zoals van Stichting Wijkportaal, de kerk en de scouting deelnemen.

Al met al kunnen de deelnemers van het BPY terugzien op een geslaagde avond. Uiteraard is er op deze vergadering nog veel meer besproken, maar dat komt straks in het feitelijke verslag. Het was vooral mooi om te zien dat ondanks de diversiteit aan belangen en achtergronden zo duidelijk gekozen werd voor eenheid in besturen en handelen!


bron=Bewoners Platform Ypenburg
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn