Menu

Gratis afbreekbare hondenpoepzakjes...

Dit geldt ook voor de wens van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA om in een pilot de problematiek van afvalopslag en zwerfvuil te verminderen in de binnenstad. De wensen van de fracties liggen op diverse terreinen zoals milieu, bevordering van het gebruik van openbaar vervoer, cultuur, steun aan startende ondernemers, versterking van vrijwilligerswerk, veiligheid en integratie.

De raad gaf ook unaniem haar steun aan de wens van PvdA voor een flankerend beleid voor het Verkeerscirculatieplan. Dit geldt eveneens voor haar wens om het percentage minima dat gebruik maakt van voorziening bijzondere bijstand te verhogen. Ook steunde de meerderheid van de raad haar bij haar wens om voor

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn