Menu

BPY nieuws

Samenwerkingsovereenkomst opwekking duurzame energie getekend.

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Donderdag 31 mei is de samenwerkingsovereenkomst opwekking duurzame energie op Ypenburg tussen drie partijen getekend. Namens de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) tekende de voorzitter van de Stichting Karel van den Boogaard, namens Eneco directeur warmte-koude Michel van de Berg en namens de gemeente Den Haag de scheidende wethouder Joris Wijsmuller.

Lees meer...

Verkort verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersplatform Ypenburg

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Op 20 maart heeft de Algemene Ledenvergadering van Bewonersplatform Ypenburg plaatsgevonden. In de bijlage bij dit artikel treft u een verkort verslag hiervan aan met daarin de behaalde resultaten en de geplande activiteiten voor 2018

Lees meer...

Eneco aan de geothermie in Ypenburg

  • Geschreven door HWY

Lees meer...Eneco is door de stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg overtuigd om de richting van de geothermie op te gaan. Aanvankelijk was Eneco weinig in deze energiebron geïnteresseerd, maar op verzoek van de stichting hernieuwbare warmte Ypenburg heeft Eneco een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze energiebron in Ypenburg.

Lees meer...

Verslag Politiek Debat Ypenburg Omdat elke stem telt

  • Geschreven door BPY

Lees meer...De gemeenteraadsverkiezingen liggen al weer achter ons, het Politiek Debat Ypenburg ging er aan vooraf. Van deze interessante en dynamische bijeenkomst is een inhoudelijk verslag gemaakt welke als bijlage bij dit artikel is bijgevoegd.

Lees meer...

Politiek debat Ypenburg 20 februari 2018

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Politiek debat 2018 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Insteek is om bewoners en politiek Den Haag (raadsleden) dichter bij elkaar te brengen. Via interessante stellingen willen we politici uitnodigen om concreet te benoemen waar ze voor staan en voor welke knelpunten en kansen voor bewoners van Ypenburg ze zich gaan inzetten.

Lees meer...