Menu

BPY nieuws

Overleg Eneco en BPY

  • Geschreven door Karst Overwijk

Lees meer...In het kader van het periodiek overleg tussen Eneco en vertegenwoordigers van BPY is in maart 2014 tussen de business unit Eneco Warmte & Koude en bewonersplatform Ypenburg (BPY) een drietal overlegpunten aan de orde geweest. Daarover is kortgeleden de gemeente gei”nformeerd omdat dat deze gehecht is aan goede voortgang van de genoemde zaken.

Lees meer...

Brief aan politieke partijen in navolging politiek debat

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Na aanwezigheid van alle politieke partijen bij het politiek debat Ypenburg, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, heeft het BPY een brief aan de partijen verstuurd als herinnering aan de destijds behandelde thema's en de door hen ingenomen stellingen.

Lees meer...

Verslag BPY vergadering van 27 mei 2014

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Ontwikkelingen met betrekking tot de Rotterdamse Baan: De ontwikkelingen worden besproken in de oktobervergadering. Daarbij zal aanwezig zijn Lia Bos, communicatiemedewerker.

Heliplan: Op 6 juni wordt met de vertegenwoordiger van Heliplan gesproken over de ontwikkelingen met betrekking tot helicopterlandingsmogelijkheden en-plannen op Ypenburg.

Lees meer...

Waterfestijn/Drakenbootrace 2014 weer grandioos succes

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Zondag 25 mei jongstleden was het feest op Ypenburg. Onder ideale weersomstandigheden werd weer het jaarlijks terugkerend Waterfestijn met drakenbootrace gehouden op de locatie De Blauwe Loper aan het Bottgerwater.

Lees meer...

Levendig Politiek Debat in de Ypenburg Arena

  • Geschreven door Dick Muijs

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur organiseerde het BPY op donderdag 27 februari een Politiek Debat. Liefst 12 politieke partijen hadden gehoor gegeven aan de oproep om te reageren op een tiental pittige stellingen over Ypenburg relevante zaken.

Lees meer...