Menu

BPY nieuws

BPY en ENECO ondertekenen intentieverklaring

  • Geschreven door Dick Muijs

Vrijdag 12 juni jongstleden ondertekenden namens de Vereniging BewonersPlatform Ypenburg dhr. W. van Krieken en namens Eneco Warmte en Koude B.V. dhr. H.J. Exalto een intentieverklaring om te komen tot een samenwerkingsverband teneinde te onderzoeken hoe zij gezamenlijk stadsverwarming kunnen verduurzamen.

Lees meer...

Gezocht: Secretaris voor de vereniging Bewonersplatform Ypenburg (BPY)

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Het BPY biedt een uitdaging aan ondernemende personen die wat willen betekenen voor Ypenburg en haar bewoners, maar die ook een interessant netwerk kunnen opbouwen en actief bezig kunnen zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of dit nu betrekking heeft op duurzame en veilige stadsverwarming, goed openbaar vervoer, jongeren huisvesting of juist senioren huisvesting.

Lees meer...

Voorzitter BewonersPlatform Ypenburg Maarten van Muijen nam afscheid

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Dinsdagavond 2 maart, na afloop van de jaarvergadering, werd aan de inwoners van Ypenburg en aan de verschillende instanties, organisaties en verenigingen die er werkzaam zijn de gelegenheid geboden om afscheid te nemen van Maarten van Muijen, de scheidende voorzitter van het BPY.

Lees meer...

Voorzitter Bewonersplatform Ypenburg neemt afscheid

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Hij is zes jaar voorzitter van het BPY geweest, en nu stopt hij. Over die zes jaar en over tal van andere zaken die de revue zijn gepasseerd gedurende die periode praat ik bij hem thuis. 72 jaar is hij nu , maar van slijtage is beslist geen sprake!

Lees meer...

Verslag BPY vergadering van 26 augustus 2014

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Het BewonersPlatformYpenburg, kortweg BPY, behartigd de belangen van alle bewoners van Ypenburg. Afgevaardigden van alle bewonersorganisaties zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Het BPY onderhoudt goede contacten met de Stadsdeeldirecteur en overige organisaties en instanties die op Ypenburg werkzaam zijn.

Lees meer...