Menu

BPY nieuws

Politiek op bezoek in Ypenburg

  • Geschreven door Walter van Krieken

Lees meer...Dinsdag 14 november 17:30-20:00 Curtiss corner Piet Vink centrum

Haagse gemeenteraadsleden komen op dinsdagavond 14 november luisteren naar Ypenburg. Zij gaan over diverse onderwerpen van parkeren, winkelcentrum tot energie-besparing/-alternatieven etc. in gesprek met Ypenburgse organisaties en Ypenburgers.

Lees meer...

Afscheid Hanneke Lambeck en Karst Overwijk van het BPY

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Dinsdag 29 augustus hebben Hanneke Lambeck en Karst Overwijk afscheid genomen van hun deelname aan het bewonersplatform Ypenburg. Karst (bestuurslid Morgenweide) en Hanneke (bestuurslid Bosweide) waren beiden jarenlang betrokken bij het wel en wee van Ypenburg en hebben met veel inzet deelgenomen.

Lees meer...

Uitkomsten bewonersavond visie op Ypenburg - leefbare toekomst

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Op donderdag 29 juni werd op de bewonersavond gesproken over de visie op Ypenburg en werden ideeën geopperd om sommige gedeeltes aantrekkelijker te maken dan ze nu zijn. De uitkomsten van deze avond zijn onderin dit artikel terug te vinden en zullen worden aangeboden aan gemeente en politiek. Zij hebben ons daartoe uitgenodigd en richting toekomst zijn we gezamenlijk aan zet voor de realisatie!

Lees meer...

Leefbare toekomst visie Ypenburg dankzij inzet bewoners

  • Geschreven door Walter van Krieken

Lees meer...Donderdag 29 juni kwamen Ypenburgers in het Piet Vinkcentrum bijeen om samen te bespreken hoe leefbaarheid voor een drietal gebieden kan worden verbeterd.
Het gaat om de gebieden Eksterhof, Winkelcentrum en Bieremalaan. Charissa Telgt deed de aftrap via haar toekomstvisie op Ypenburg. Zij studeerde af op dit onderwerp aan de TU Delft.

Lees meer...

Denk mee op 29 juni!

  • Geschreven door BewonersPlatform Ypenburg

Lees meer...Met uw hulp Ypenburg nog mooier en leefbaarder maken! Bijeenkomst in het Piet Vink centrum van 20.00 tot 22.00 uur.

Lees meer...