Menu

BPY nieuws

Ene wijk iets minder, andere wijk iets meer welzijnswerk

  • Geschreven door Bewoners Platform Ypenburg
Het college van B&W heeft gisteren ingestemd met een herverdeling van het welzijnsbudget over de stadsdelen. De stadsdelen Escamp, Segbroek, Loosduinen en Leidschenveen-Ypenburg krijgen meer geld. De stadsdelen Scheveningen, Centrum en Laak krijgen minder. Voor Haagse Hout blijft het budget ongeveer gelijk. Lees meer...

15 mei feest op Ypenburg

  • Geschreven door Bewoners Platform Ypenburg
Het feest op 15 mei vormt de afsluiting van het impulsproject Leidschenveen-Ypenburg. Bewoners en organisaties in de wijk hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan versterking van het buurtgevoel en de saamhorigheid.

Klik op "Lees meer..." voor het programma.Lees meer... Lees meer...

Nachtbus 5 (N5) vanaf 29 april ook op donderdagnacht naar Ypenburg

  • Geschreven door Bewoners Platform Ypenburg
Met de HTM nachtbussen kan je je avondje-uit rekken tot in de vroege morgen. Want de HTM nachtbussen rijden vanaf half twee s nachts tot half zes s ochtends vanuit het centrum van Den Haag naar alle windstreken in de regio Haaglanden. Met de HTM nachtbus kan je dus thuiskomen! Lees meer...

Subsidie voor het peuterspeelzaalwerk op Ypenburg dreigt weg te vallen

  • Geschreven door Bewoners Platform Ypenburg
De subsidie voor het peuterspeelzaalwerk op Ypenburg dreigt te vervallen. Deze maatregel zal met name ouders in de lagere inkomensklassen treffen, want zonder subsidie wordt de peuterspeelzaal voor hen aanzienlijk duurder. Dit zou een financiele drempel opwerpen en dat is zeker in een wijk in opbouw met een zo gemeleerde bevolkingssamenstelling niet wenselijk. Op vrijdag 12 maart a.s. zal de stadsdeelcommissie Leidschenveen-Ypenburg op werkbezoek komen bij peuterspeelzaal In de Wolken. Lees meer...

Inloopavond voorzieningengebied deelplan 8, Boswijk

  • Geschreven door Bewoners Platform Ypenburg
Op woensdagavond 11 februari, tussen 19.30 en 21.30, wordt een inloopavond georganiseerd over de geplande voorzieningen op het nu nog braakliggende terrein op de hoek van de Laan van Kans en de Laan van Hoornwijck. Op deze locatie worden een school voor voortgezet onderwijs (Atlas College), handbalvelden, een sporthal, een speelveld en openbare ruimte met parkeervoorzieningen gerealiseerd. Lees meer...