Menu

BPY nieuws

Uitkomsten bewonersavond visie op Ypenburg - leefbare toekomst

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Op donderdag 29 juni werd op de bewonersavond gesproken over de visie op Ypenburg en werden ideeën geopperd om sommige gedeeltes aantrekkelijker te maken dan ze nu zijn. De uitkomsten van deze avond zijn onderin dit artikel terug te vinden en zullen worden aangeboden aan gemeente en politiek. Zij hebben ons daartoe uitgenodigd en richting toekomst zijn we gezamenlijk aan zet voor de realisatie!

Lees meer...

Leefbare toekomst visie Ypenburg dankzij inzet bewoners

  • Geschreven door Walter van Krieken

Lees meer...Donderdag 29 juni kwamen Ypenburgers in het Piet Vinkcentrum bijeen om samen te bespreken hoe leefbaarheid voor een drietal gebieden kan worden verbeterd.
Het gaat om de gebieden Eksterhof, Winkelcentrum en Bieremalaan. Charissa Telgt deed de aftrap via haar toekomstvisie op Ypenburg. Zij studeerde af op dit onderwerp aan de TU Delft.

Lees meer...

Denk mee op 29 juni!

  • Geschreven door BewonersPlatform Ypenburg

Lees meer...Met uw hulp Ypenburg nog mooier en leefbaarder maken! Bijeenkomst in het Piet Vink centrum van 20.00 tot 22.00 uur.

Lees meer...

Algemene jaarvergadering BPY

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Verslag van de Algemene jaarvergadering gehouden op 7 maart 2017.

Lees meer...

Afscheid Jacqueline van de Akker van BPY

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Op dinsdag 24 januari heeft het BPY afscheid genomen van Jacqueline vd Akker, bewonerslid van de bewonersorganisatie Singels.
Jaren heeft zij met veel plezier, betrokkenheid en kunde zich ingezet voor de Singels en BPY.
Ze werd in de bloemetjes gezet door Walter en hij overhandigde Jacqueline enkele kadootjes. Jacqueline: bedankt!!!

Lees meer...