Menu

BPY nieuws

Jaarplan BPY 2019 en kort verslag van de ALV

  • Geschreven door BewonersPlatform Ypenburg

Het Bewonersplatform Ypenburg heeft haar Algemene ledenvergadering gehouden en hier kort verslag van gedaan. Ook is er verslag gedaan over de realisatie van het jaarplan 2018 en een nieuw jaarplan gemaakt voor 2019.

Lees meer...

Bewonersplatform Ypenburg bedankt Karel van den Boogaard als voorzitter stichting hernieuwbare warmte Ypenburg (HWY

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Op dinsdag 16 oktober heeft BPY afscheid genomen van Karel van den Boogaard als voorzitter van stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY).

Vanaf de oprichting van de stichting heeft Karel zich ingezet om binnen de gemeente, politiek en het bedrijfsleven (met name Eneco) mensen te enthousiasmeren voor en te verbinden aan HWY

Lees meer...

Samenwerkingsovereenkomst opwekking duurzame energie getekend.

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Donderdag 31 mei is de samenwerkingsovereenkomst opwekking duurzame energie op Ypenburg tussen drie partijen getekend. Namens de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) tekende de voorzitter van de Stichting Karel van den Boogaard, namens Eneco directeur warmte-koude Michel van de Berg en namens de gemeente Den Haag de scheidende wethouder Joris Wijsmuller.

Lees meer...

Verkort verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersplatform Ypenburg

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Op 20 maart heeft de Algemene Ledenvergadering van Bewonersplatform Ypenburg plaatsgevonden. In de bijlage bij dit artikel treft u een verkort verslag hiervan aan met daarin de behaalde resultaten en de geplande activiteiten voor 2018

Lees meer...

Eneco aan de geothermie in Ypenburg

  • Geschreven door HWY

Lees meer...Eneco is door de stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg overtuigd om de richting van de geothermie op te gaan. Aanvankelijk was Eneco weinig in deze energiebron geïnteresseerd, maar op verzoek van de stichting hernieuwbare warmte Ypenburg heeft Eneco een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze energiebron in Ypenburg.

Lees meer...