Menu

BPY nieuws

BPY verzoekt actie politici ter verbetering verkeersknelpunten Ypenburg

  • Geschreven door Walter van Krieken

Lees meer...Beste politici,
Op 15 februari waren bijna alle partijen onze gast in de digitale huiskamer van Ypenburg voor een interessante discussie over verbeterpunten die leven bij de Ypenburgers. Bij de nazorg richting onze achterban kwam naar boven dat o.a. veilig verkeer hoog op de agenda staat.

Er werd “ja gezegd” toen ik vroeg of iedereen zich wilde inzetten voor de bewoners van Ypenburg.

Lees meer...

Politici en bewoners reden een fietsrondje op weg naar een verkeersveiliger Ypenburg.

  • Geschreven door Dick Muijs

Lees meer...Door toename van het aantal inwoners en het autoverkeer op Ypenburg zijn er in de loop der tijd op diverse plekken gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan voor voetgangers, jong en oud, en ook rondom bij scholen. Bewoner Amit Akbar is dat een doorn in het oog en deed een algemene oproep om samen daar wat aan te gaan doen.

Lees meer...

Fiets mee voor veilig verkeer in Ypenburg

  • Geschreven door BewonersPlatform Ypenburg

Lees meer...Op zoek naar oplossingen ter verbetering van verkeersveiligheid in Ypenburg op zaterdag 18 juni.

Lees meer...

Verslagen Jaarvergadering BewonersPlatform Ypenburg

  • Geschreven door BPY

Lees meer...BewonersPlatform Ypenburg heeft op 15 maart haar jaarvergadering gehouden. Een verslag van de vergadering en het jaarplan voor 2022 treft u aan bij dit artikel.

Lees meer...

Ypenburgse kiezer laat hopelijk zijn stem horen op woensdag 16 maart!

  • Geschreven door Walter van Krieken

Lees meer...In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen woe 16 maart waren Haagse politici op dinsdagavond 16 februari de Haagse raadzaal aan ’t Spui verruild met de (digitale) woonkamer van Ypenburg.
Aan de hand van zes stellingen over onderwerpen die onder meer waren voortgekomen uit de Wijkagenda Ypenburg, werden zij door bewoners(organisaties) bevraagd om hun mening te geven.

Lees meer...