Menu

BPY nieuws

Geslaagde gespreksdiscussies tussen bewoners en met Haagse politici over Ypenburg

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Afgelopen dinsdag werden geslaagde gespreksdiscussies tussen bewoners en met Haagse politici gevoerd over zaken die wij als bewoners(organisaties) van belang vinden. Onderwerpen als Verkeersveiligheid, Biodiversiteit, WarmtelinQ en Cultuurcentrum en Wonen kwamen ter sprake.

Lees meer...

Uitnodiging: 21 februari Politiek overleg t.b.v. Ypenburgse belangen

  • Geschreven door Walter van Krieken

Lees meer...Beste mevrouw/mijnheer,
U woont net als wij in Ypenburg. De bewonersorganisatie in uw buurt is samen met andere Ypenburgse bewonersorganisaties verenigd in bewonersplatform Ypenburg (BPY) en wij gaan heel graag samen met u in gesprek om Haagse politici ertoe te bewegen beter voor onze belangen op te komen. Laat uw stem horen en kom 21 februari naar onze Ypenburgse huiskamer voor een goed gesprek.

Lees meer...

Highlights uit de BPY-vergadering van 17 januari

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Bewonersplatform Ypenburg is dinsdag 17 januari weer bij elkaar gekomen. Hieronder vindt u de belangrijkste punten die zijn besproken en het nieuws uit de aangesloten buurten.

Lees meer...

Verkeersknelpunten Ypenburg; Terugkoppeling en in gesprek met de gemeenten gesprek over de beschreven knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Ze

  • Geschreven door Walter van Krieken

Lees meer...Beste belanghebbende/ belangen behartiger,
Op zaterdag 18 juni 2022 hebben betrokken bewoners, gemeente en politici deelgenomen aan de fietsroute over de verkeersknelpunten. Mogelijk heeft de uitnodiging om die zaterdag erbij te zijn jou niet tijdig bereikt of was je verhinderd om te komen.
Van alle knelpunten is een mooie samenvatting gemaakt en die is aangeboden aan de politici en gemeente.

Lees meer...

Highlights uit de BPY-vergadering van 11 oktober

  • Geschreven door BPY

Lees meer...Bewonersplatform Ypenburg is dinsdag 11 oktober weer bij elkaar gekomen. Onderstaand vindt u de het nieuws uit de aangesloten buurten.

Lees meer...