Menu

Zienswijze betreffende de verbreding van de A4

A4_bij_Bosweide.jpgOnlangs kwam de volgende reactie op de ingediende zienswijze binnen:
U heeft tussen 8 mei en 18 juni 2020 een zienswijze ingediend over het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit A4 Haaglanden-N14. Uw zienswijze is geregistreerd met het nummer 74411022.
In dit bericht informeren wij u over de vertraging van het project A4 Haaglanden-N14 en daarmee de stand van zaken rondom het antwoord

Vertraging Tracébesluit
Volgens de oorspronkelijke planning zou de minister van Infrastructuur en Waterstaat in maart 2021 het Tracébesluit en Saneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14 vaststellen. Het vaststellen van het Tracébesluit A4 Haaglanden-N14 door de minister is echter uitgesteld. Dit komt doordat de Raad van State bij het snelwegproject ViA15 de minister de opdracht heeft gegeven de gehanteerde rekenmethodiek voor stikstof nader te onderbouwen. Inmiddels is door de minsterraad besloten om de rekenmethode aan te passen. Het project A4 Haaglanden-N14 zal hiermee opnieuw de stikstofdepositie gaan berekenen. Hierdoor zal de vaststelling van het Tracébesluit en het Saneringsbesluit A4 Haaglanden-N14 vertragen.


Vertraging Nota van Antwoord

In de Nota van Antwoord wordt gereageerd op de ingediende zienswijzen over het Ontwerptracébesluit en Ontwerpsaneringsbesluit A4 Haaglanden-N14. Doordat het Tracébesluit nog niet is vastgesteld, kan de inhoud van het Tracébesluit en de reactie op de ingediende zienswijzen nog wijzigen door nieuwe inzichten en cijfers. Om deze reden kunnen wij de reactie op uw zienswijze, via de Nota van Antwoord, pas verstrekken als het Tracébesluit A4 Haaglanden-N14 is vastgesteld en wordt gepubliceerd.

Op de hoogte blijven?
Het is op dit moment nog niet mogelijk om een nieuwe datum te communiceren voor de vaststelling van het Tracébesluit en de Nota van Antwoord. Om die reden kunnen wij ook nog niet aangeven wanneer de reactie op uw zienswijze beschikbaar komt. We hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Zodra er meer informatie beschikbaar komt, zal het project A4 Haaglanden-N14 hierover communiceren via de projectwebsite www.a4haaglanden-n14.nl en de projectnieuwsbrief. Via deze link kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.


Meer informatie
Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal deze informatie ook worden aangepast op de website https://platformparticipatie.nl/a4haaglanden-n14

Heeft u vragen over de procedure? Dan kunt u contact opnemen met de directie Participatie. Het telefoonnummer is (070) 456 96 07. Het e-mailadres is 


Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
DE DIRECTEUR PARTICIPATIE
Erik Pool

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn