Menu

Mag je de haag bij het huis vervangen door een tuinhek?

verhoging_begin_Postenkade.jpgEr worden regelmatig vragen gesteld over de standaard hagen die vele percelen in Bosweide begrenzen. Deze hagen zijn bij de bouw van Bosweide geplant en eerste bewoners hadden in hun contract staan, dat deze haag intact moest blijven. Tweede en latere bewoners hebben dit echter normaliter niet meer in hun contract staan, wat de vraag opwerpt, of men vrij is deze haag door iets anders te vervangen.

Ten eerste dient daarbij aangemerkt te worden, dat deze hagen precies op de erfgrenzen staan, wat betekent dat de helft van de haag zich op gemeentegrond bevindt. Op gemeentegrond mag sowieso niets door bewoners aangelegd worden. Ten tweede dient aangemerkt te worden, dat als men de haag zou willen vervangen, men daar een vergunning voor moet hebben. Een bewoner van de Wingerd vroeg daar onlangs een vergunning voor aan, en kreeg het volgende pakket eisen van de gemeente :

1. Situatietekening van het gehele perceel (schaal 1:1000 -met noordpijl-);

2. Plattegrondtekening (schaal 1:100) van de bestaande en de nieuwe tuin met de positie van de erfafscheiding daarin getekend:

3. Doorsnedetekening (schaal 1:100) van de bestaande en de nieuwe toestand met maatvoering van de hoogte van de erfafscheiding en het aansluitend terrein (maaiveld) daarin getekend;

4. Aanzichttekeningen van de bestaande en nieuwe erfafscheidingen (schaal 1:100), inclusief een deel van de belendende erfafscheidingen, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past en waarop de toegepaste materialen en daarbij behorende materiaalafwerking en kleuren zijn aangegeven;

5. Detailtekeningen (verticaal en horizontaal schaal 1:5 of 1:10), indien het geen standaard erfafscheidingen betreffen. Bij standaard erfafscheiding(en) productinformatie van de toe te passen erfafscheidingen);

6. Indien het grote zelfstandige erfafscheidingen) betreffen: Constructieberekeningen) en tekeningen) inclusief de fundering.

Aangezien de kosten van het verkrijgen van al deze tekeningen (al gauw zo’n 1500 à 2000 euro) aanzienlijk hoger zijn dan de kosten van het tuinhek, en je na het maken van al deze kosten nog geen enkele zekerheid hebt dat de gemeente toestemming geeft, besloot de bewoner het er verder bij te laten zitten. De conclusie lijkt dus te zijn, dat, alhoewel het niet bij voorbaat onmogelijk is de haag door een tuinhek te vervangen, de gemeente zoveel barrières opwerpt, dat het niet de moeite waard is het te proberen. Het is voor het aanzicht van Bosweide ook prettiger, als deze beukenhagen blijven staan. Voor het plaatsen van een tuinhek achter de haag, waarbij de haag intact blijft, is geen vergunning nodig.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn