Menu

Overleg bewonersvereniging met de gemeente over fietspaden

fietspad_profiel_met_dimensies.jpgOp 4 februari kwamen 4 vertegenwoordigers van de gemeente langs op het secretariaat van de bewonersvereniging Bosweide aan de Serpentine 1. Er was afgesproken eerst gezamenlijk door Bosweide te wandelen, om de verschillende knelpunten te aanschouwen, maar een flinke hoosbui smoorde dit plan, waarop meteen met het overleg begonnen werd.

De meningen bleken op de meeste punten helaas ver uiteen te liggen. De gemeente bleef vasthouden aan de door haar gewenste indeling van eerst 2 meter groenstrook met lantaarnpalen (situatie 2) en een voetpad dat niet verbreed hoeft te worden. Alhoewel de gemeente toegaf dat de huidige breedte van 0,8-1m nogal krap is voor een voetpad, en het beter zou zijn geweest als dit van oorsprong aan breder zou zijn geweest, was de gemeente categorisch in haar standpunt dat hun plan een fietsenplan is en een verbreding van het voetpad daarom niet aan de orde kan zijn. Bovendien zouden de kosten bij een verbreding van het voetpad teveel oplopen. Wel meldde de gemeente dat het voetpad niet verhoogd aangelegd zou worden. Dat was in ieder geval een winstpunt.

Volgens de gemeente moet een groenstrook minimaal 60 cm breed zijn, voordat er lantaarnpalen in mogen staan, en moeten de lantaarnpalen daarom links van het fietspad staan. Ons voorstel om dan de groenstrook tussen het voetpad en het fietspad te verbreden naar 60 cm, om handhaving van de lantaarnpalen tussen het fiets- en voetpad mogelijk te maken, werd echter niet enthousiast door de gemeente onthaald. Ze zouden het onderzoeken, was de mededeling, maar het was duidelijk dat de gemeente niet gecharmeerd was van het voorstel de lantaarnpalen tussen het fiets- en voetpad te laten staan.

De gemeente was akkoord met het voorstel de eerste twee overgangen van de Postenkade met de Boswinde, vanaf de Ypenburgse Boslaan, ongemoeid te laten en het fietspad pas vanaf zo’n 40m voor de derde kruising te verschuiven.

Het pleidooi om bromverkeer om Bosweide heen te leiden werd neutraal door de gemeente ontvangen. Ze zouden onderzoeken of het mogelijk was.

Het plaatsen van dranghekjes bij het begin van het voetpad achter de tennisvereniging werd door de gemeente als weinig zinvol gekenschetst, aangezien men daar makkelijk om heen zou kunnen rijden. Niettemin zou men het in overweging nemen.

Betreffende de paaltjes op de fietspaden was de gemeente heel stellig dat deze weg moeten, omdat ze teveel eenzijdige ongevallen op zouden leveren. Ook is nog gesproken over andere mogelijkheden om het fietsverkeer op de fietspaden wat af te remmen. De gemeente wil slechts in zeer beperkte mate het fietsverkeer afremmen, aangezien het van mening is dat op een doorgaand fietspad er zo min mogelijk obstakels voor fietsers moeten zijn. Het aanbrengen van ribbeltjes op het fietspad op of voor de kruising zal echter door de gemeente overwogen worden.

Het pleidooi om het begin van het voetpad naast de Postenkade, vanaf de Ypenburgse Boslaan, dat nu verhoogd is, te egaliseren werd dor de gemeente aangehoord maar ook niet enthousiast ontvangen. Er werd aangegeven dat dit praktisch moeilijk uitvoerbaar was.

Welwillender werd gereageerd op het verzoek te kijken naar de aansluiting van het voetpad tussen de Wingerd 72 en 74 en de Ringelwikke. Met name een verandering in de plaatsing van de dranghekjes daar zou te overwegen zijn.

Ook werd relatief welwillend gereageerd op het verzoek te kijken naar de aansluiting van de Ringelwikke op het fietspad naast de Ypenburgse Boslaan, waar slecht zicht is.

De onlogische kruising  van de Postenkade met de Ypenburgse Boslaan, waar auto’s voorrang hebben op fietsers, maar voetgangers op de auto’s, was volgens de ambtenaren de verantwoordelijkheid van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, en zou daarom bij deze dienst geparkeerd worden.

Aan het einde van het gesprek lieten de ambtenaren weten, dat hun voorstel, dat voor 19 maart op de agenda stond bij de commissie Leefomgeving van de gemeente Den Haag, door hun teruggetrokken zal worden, aangezien er geen overeenstemming is bereikt. De ambtenaren wezen er op, dat deze terugtrekking er hoogstwaarschijnlijk toe zal leiden, dat de fietspaden niet aangepast zullen zijn voordat de fietsbrug in mei geopend zal worden. Wij wezen er op dat dit spijtig is, maar het beter is een goed plan te hebben dat gesteund word door de bewoners van Bosweide, dan een matig plan dat later aangepast moet worden.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn