Menu

Waar komt het fietspad en voetpad?

fietspad_profiel.jpgDe fietspaden aan de Ringelwikke en Postenkade liggen nu helemaal links in de corridor en zijn allebei 4 meter breed. Naast deze twee fietspaden liggen groenstroken van 2 meter breed en aan de andere kant van de corridor het voetpad van 1 meter breed (situatie 1). De pijl geeft aan waar de lantaarnpalen staan.

Het plan van de gemeente is om de groenstrook en het fietspad om te wisselen. In het wijzigingsplan plan van de gemeente zou het fietspad dicht naast het voetpad komen te liggen. De gemeente stelt voor een groenstrook van 40 cm tussen het fietspad en het voetpad aan te brengen, waarbij het voetpad hoger dan het fietspad zou komen te liggen (situatie 2). Het voetpad blijft in dit voorstel 1m breed. In het plan van de gemeente worden de lantaarns verplaatst naar de groenstrook links van het fietspad, meer dan 4 meter verwijderd van het voetpad.

Situatie 3 heeft de voorkeur van de bewonersvereniging Bosweide. Eerst een groenstrook van 1 meter, dan het fietspad (4 meter), dan 0.5 meter groenstrook en dan het voetpad van 1,5 meter breed op, wat een verbreding van het huidige voetpad zou zijn. Het voetpad is in dit plan niet verhoogd.

Momenteel staan de straatlantaarns in de groenstrook tussen het fietspad en het voetpad. De vraag is of de belichting van het voetpad bij het plan van de gemeente voldoende zal zijn. In het voorstel van de bewonersvereniging Bosweide blijven de straatlantaarns in de (smallere) groenstrook tussen het fiets- en voetpad, om een goede belichting van beide paden te waarborgen.

Het hoger leggen van het voetpad lijkt ons ongewenst. Mensen die slecht ter been zijn of een kinderwagen voortduwen zullen moeilijker het voetpad kunnen gebruiken. We zouden graag ook het eerste stukje van het voetpad naast de Postenkade, dat nu verhoogd is, op gelijk niveau met het fietspad willen brengen. Dit vereist het slaan van een damwand tussen het voetpad en de haag.

In het plan van de gemeente wordt de Ringelwikke aangepast vanaf vlak voor de eerste kruising met de Wingerd. Het stuk dat naast de Bosplas ligt hoeft niet aangepast te worden. Dit idee lijkt ons in principe juist. Verder hebben de eerste twee kruisingen van de Postenkade, vanaf de Ypenburgse Boslaan, met de Boswinde een prima overzicht en hoeven ten behoeve van het zichtverbetering niet aangepast te worden. Vreemd genoeg wil de gemeente de Postenkade wel geheel verschuiven. We hebben de gemeente erop gewezen dat dit onzer inzicht een aanzienlijke geldverspilling is en dat alleen de laatste 3 kruisingen van de Postenkade aangepakt dienen te worden. De Postenkade hoeft pas vanaf kort voor de 3e kruising, vanaf de Ypenburgse Boslaan, verschoven te worden.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn