Menu

Succesvolle interventie in de gemeenteraad

gemeenteraad_Den_Haag.jpgDonderdag 9 januari 2020 was de behandeling van het plan van de aanpassing van de fietspaden en voetpaden in Bosweide in de commissie leefomgeving van de gemeente Den Haag gepland. Het plan is zonder enige verwerking van de feedback van de bewoners van Bosweide door de gemeente op de agenda gezet.

Ook is geen signaal gegeven aan de bewoners dat het plan ongewijzigd op de agenda van de gemeente is gezet om aangenomen te worden. Het bestuur van Bosweide is er via bewoner Ivo van Elk achtergekomen. Er zijn in allerijl brieven gestuurd en er is door Ivo van Elk spreektijd in de raadsvergadering aangevraagd. Het verzoek om spreektijd werd gehonoreerd. De gemeente kende 5 minuten spreektijd toe. Ivo sprak namens Bosweide en verzocht de gemeente om zorgvuldig met ons als bewoners van Bosweide om te gaan en het gesprek met ons voort te zetten, i.p.v. het voorstel in stemming te brengen.

De gemeenteraad ondersteunde deze argumenten, haalde het punt van de agenda en verordonneerde een nieuwe inspraakronde. Een eerste verkennend gesprek vond direct na de toespraak in de gemeenteraad plaats, aangezien de betreffende ambtenaren meteen daar opdoken.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn