Menu

Eigen containers voor Bosweide voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD)

PMD_container.jpgTot voor kort moest iedereen die het plastic, metaal en drinkpakken gescheiden houdt dit opsparen en in het winkelcentrum wegbrengen. Dat is kennelijk voor sommigen te lastig want de gemeente heeft gemerkt dat er nog veel in de bak voor het restafval gaat. Op verzoek van de Bewonersvereniging heeft de gemeente nu in Bosweide eigen containers geplaatst.

Niet alleen voor PMD maar ook voor glas en papier. De containers zijn afgelopen maandag geplaatst op de kruising Guirlande-Wingerd. Locatie is de plek waar het P bord 5 min staat. In eerste instantie zijn het bovengrondse containers. De gemeente gaat bijhouden hoe goed de bakken gebruikt gaan worden. De bakken die vaak genoeg gebruikt worden zullen in 2020 ondergronds gebracht worden. Hiermee wordt het voor onze wijk veel makkelijker om het afval te scheiden dus we verwachten dat er goed gebruik van gemaakt zal gaan worden. De volgende site informeert over wat er in de PMD-bak hoort (https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/afval-scheiden-en-hergebruik/afval-scheiden-plastic-verpakkingen-blik-en-drinkpakken-.htm).

Niet alle plastic dient dus in de PMD-bak gegooid te worden. De opening van de PMD-container is kleiner dan die van de gewone afval containers. Een normale huisvuilzak zal er niet in passen, als die vol is. De plastic tassen die er in gegooid worden moeten dus van iets kleiner formaat zijn. Afgelopen dinsdagmiddag, na anderhalve dag, was de PMD-container al nagenoeg vol. We hebben direct de gemeente gevraagd de bak te legen. Deze liet weten, dat de PMD-container een sensor bevat, die aan de gemeente doorgeeft wanneer de container 70% gevuld is, waarna een leging wordt ingepland. De gemeente stelde ook direct voor om de papier-container te laten vervangen door een 2e PMD-container. Wij hebben dit aanbod in dank aangenomen, aangezien een 2e PMD-container veel wenselijker lijkt dan een papier-container. Het papier wordt toch al huis-aan-huis opgehaald in Bosweide.

Afgelopen donderdag werd de PMD-container geleegd. Als gevolg van het feit dat zakken uit de opening staken is er bij het legen afval onder de container gevallen, dat nu vast zit onder de container. Daarom het verzoek aan alle bewoners om voortaan geen zakken in de container te doen die er niet meer inpassen en blijven steken.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn