Menu

Gemeente wil PMD-afval ophalen in Bosweide

PMD_container_in_winkelcentrum_Ypenburg.jpgDe discussie over GFT-afval tijdens de ALV van Bosweide was verweven met een dis-cussie over het ophalen van PMD-afval (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken). Michiel van Esch polste de bewoners van Bosweide tijdens de ALV ook betreffende het enthousiasme om in Bosweide PMD-afval op te gaan halen. Daarbij werden verschil-lende opties besproken.

De eerste optie is het huis-aan-huis verspreiden van plastic bakken van het type dat nu in Bosweide voor papier afval gebruikt wordt. Deze bakken zouden dan 2 keer per maand door de gemeente geleegd worden. Dit wordt nu al in Leidschenveen gedaan, en werkt volgens Michiel daar prima.

De tweede optie is het plaatsen van grote bovengrondse containers op verschillende plekken in Bosweide, van hetzelfde type als die voorheen bij het winkelcentrum van Ypenburg stonden. Een derde optie zou het gebruik van ondergrondse containers zijn, zoals die nu bij het winkelcentrum Ypenburg staan (zie foto), waarbij bijvoorbeeld een deel van de capaciteit, of de gehele capaciteit van de GFT-containers voor PMD gebruikt zou worden. Deze laatste optie werd voor de bewoners van Bosweide tijdens de ALV als niet wenselijk aangemerkt, gezien het grote volume van PMD-afval en de wenselijkheid om de GFT-afval capaciteit in Bosweide op peil te houden. Michiel vertelde dat de gemeente Den Haag een experiment met ondergrondse PMD-containers had uitgevoerd. Op 6 verschillende locaties heeft de gemeente ondergrondse PMD-containers naast gewone huisvuilcontainers geplaatst. Op 5 van de 6 locaties bleek het PMD-afval te vervuild met ander afval. De gemeente lijkt deze vorm van PMD-afval verzamelen daarom ook niet voor te staan. Een conclusie betreffende het ophalen van PMD-afval was er nog niet tijdens de ALV, maar het was fijn te merken dat de gemeente Den Haag oor had voor de meningen van de bewoners en bereid was de discussie met de bewoners aan te gaan.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn