Menu

Plaatsing AED aan de Boswinde 65, 2496WE

IMG_20180611_121220.jpgEr is een nieuwe AED beschikbaar in de wijk. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

De AED is er gekomen door een initiatief van Bianca Verheij, ondersteund door het Buurt Preventie Team (BPT) en gefinancierd door de Bewonersvereniging Bosweide, gebruik makende van een actie van de Hartstichting waarbij een hoge korting op de aanschaf werd gegeven. Deze AED moet goed bereikbaar zijn voor de bewoners en mag niet in de zon hangen. Een schaduwrijke buitengevel is daarom het meest geschikt. Daarom is deze bij de Boswinde 65 opgehangen ( zie https://goo.gl/maps/BqeseTRXBRo). De AED is aangemeld bij de Hartstichting en bij het Rode Kruis. Dat laatste betekent dat deze in de EHBO-app en op de website van het Rode Kruis te vinden is. De AED is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.
Een Fast Response Kit is ook beschikbaar. Meer informatie over de AED is beschikbaar op https://www.hartstichting.nl/wat-is-een-aed.
Bewoners die reanimatie kennis hebben kunnen zich registreren bij de Hartstichting:
https://www.hartstichting.nl/reanimatie/word-burgerhulpverlener.
Op het moment dat er bij de ambulance een oproep binnenkomt worden meerdere vrijwilligers die zich in een bepaalde straal van het slachtoffer bevinden opgeroepen. Geeft niemand van die opgeroepenen gehoor dan wordt de straal uitgebreid en gaat er nogmaals een verzoek uit. Er zijn twee berichten: 1 voor de reanimatie en een aparte oproep voor het halen van de AED. In principe doe je als vrijwilliger dus 1 ding. Kom je langs de AED, dan is het logisch dat je hem meeneemt. De opgeroepen vrijwilliger laat via een bericht aan de hulpverlenende instantie weten of hij gaat reanimeren. Het doen van een reanimatiecursus kost gemiddeld € 35 inclusief lesboekje. Een herhalingscursus kost gemiddeld € 15. Diverse zorgverzekeraars vergoeden een reanimatiecursus via de aanvullende verzekering. Meestal vind je deze vergoeding onder het kopje ‘preventieve zorg' of 'preventieve cursus'. Je kunt via de Hartstichting een gratis training krijgen (reanimeren en AED gebruik) van één avond.

Er is overigens al een andere AED in Bosweide aanwezig, namelijk in het Lyceum Ypenburg. Deze AED is echter als de school gesloten is niet bereikbaar, dus het was erg wenselijk een AED in de wijk te hebben die altijd te gebruiken is

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn