Menu

Geluidsoverlast A4

geluidsoverlast_Bosweide.jpgEr is door bewoners van Bosweide en door de bewonersvereniging Bosweide bij Verkeerswaterstaat geklaagd over de geluidsoverlast van de A4, die naar de mening van bewoners de laatste jaren is toegenomen.

. De hoop was dat men bereid zou zijn een geluidsscherm bij de onderdoorgang bij de laan van Hoornwijck te plaatsen, aangezien hier geen enkele geluidsbescherming is en via deze witte vlek veel geluid Bosweide binnenlekt. Helaas hebben deze klachten weinig effect gesorteerd. De reactie van Verkeerswaterstaat op de deze klachten was tamelijk formeel. Er werd verwezen naar een rapport uit 2016, waarin gesteld wordt dat in Bosweide het geluid onder de norm ligt. Bij telefonische navraag werd gezegd dat alleen op de A4 vanaf Delft de overlast is toegenomen, sinds de A4 is opengesteld en niet bij Ypenburg. Er zal dus voorlopig niets door Rijkswaterstaat ondernomen worden om de geluidsoverlast te verminderen. De onderstaande geluidscontourenkaart (https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidcontouren.aspx) is uit 2016.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn