Menu

Politiek debat: zaken voor Bosweide

politiek_debat.jpgOp 14 november was er een politiek overleg in het Piet Vink centrum met gemeenteraadsleden van politieke partijen die in de Haagse gemeenteraad zitten. Bewoners en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties gingen met hen het gesprek aan over alle problemen die er in Ypenburg spelen. Naar aanleiding van dit gesprek is er een lijst met vragen gemaakt, die in de gemeenteraad gesteld zullen worden.

De volgende vragen zijn de vragen die voor Bosweide relevant zijn:

  1. Bent u bereid met het bewonersplatform een buurtschouw te houden op het gebied van verkeersveiligheid en gezamenlijk een top 5 te benoemen van situaties die op relatief korte termijn kunnen worden verbeterd?

In Bosweide is het mooi groen wonen. Het is echter zo groen, dat het soms wat lastig wordt. Zo zijn er parkeerplaatsen waar bewoners niet in kunnen rijden zonder het gras kapot te rijden.

  1. Bent u bereid de hoekjes bij de parkeerplaatsen ook (tenminste) half te verharden zodat automobilisten die willen inparkeren het gras niet elke keer kapot rijden?
  2. De wandelpaden in Bosweide zijn erg smal. Het is lastig daar naast elkaar te wandelen of met een rolstoel of kinderwagen de paden te gebruiken. Ziet u mogelijkheden de paden te verbreden?

In Bosweide staan ondergrondse containers voor groenafval. Hier willen de bewoners graag gebruik van maken, maar de opening is zo klein dat ze vaak toch groenafval apart moeten laten ophalen. Dat terwijl de gewone vuilcontainers ernaast een bredere opening hebben en de vuilcontainers en groencontainers een gelijke inhoud hebben.

  1. Zijn er mogelijkheden om hier op termijn bredere openingen op de containers te plaatsen zodat bewoners er beter gebruik van kunnen maken?

Het aantal auto’s op de snelwegen rondom Ypenburg neemt toe. Om geluidsoverlast te beperken zijn er geluidswallen en geluidsschermen geplaatst. Er zijn echter  ook plekken waar geen geluidsscherm staat, zoals bij de kruising van de A4 met de Laan van Hoornwijck. Door het toegenomen verkeer op de A4 is de geluidsoverlast bij deze niet afgeschermde plek flink toegenomen.

  1. Wie is er verantwoordelijk voor de geluidsschermen langs de snelwegen?  Bent u bereid te kijken of de geluidschermen kunnen worden uitgebreid?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn