Menu

Boudewijn Revis: Goed dat er in Bosweide een BPT is!

Boudewijn_Revis_1.jpgOp 28 oktober heeft Boudewijn Revis, Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte, meegelopen tijdens een surveillance van het Buurtpreventieteam (BPT) Bosweide dat actief is in de wijk Bosweide.

De wethouder wilde met eigen ogen zien wat een BPT voor een wijk kan betekenen. Voorafgaande aan de surveillance werd de wethouder bijgepraat over het doel en werkwijze van het BPT.

Het BPT Bosweide is sinds maart 2016 begonnen met regelmatig surveillances in de wijk om zo de veiligheid en leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Het BPT heeft een preventieve taak en de vrijwilligers zijn als het ware extra ogen en oren van de politie en de gemeente.
Het BPT Bosweide bestaat uit 28 vrijwilligers die sinds hun oprichting frequent in de wijk hebben gelopen en gefietst. Dit gebeurt zowel overdag, ’s avonds en ’s nachts op wisselende dagen en tijdstippen. Minimaal met 2 mensen, maar vaak met 4 tot 6 mensen.
Tot nu toe zijn de resultaten bemoedigend. Sinds de start is het zwerfvuil sterk afgenomen, is kapot straatmeubilair op aangeven van het BPT hersteld en zijn er bij de politie geen aangiftes gedaan van diefstal of inbraak in auto’s of woningen.

Naast een BPT zijn er in de wijk ook 3 alert-groepen actief. Bewoners informeren als er een calamiteit is of dreigt in de wijk en als er zich verdachte situaties voordoen. Deze groepen staan formeel los van het BPT, maar dragen zeker ook bij aan de preventie van mogelijke calamiteiten en versterken het effect van het BPT zeker.

Na deze algemene inleiding vond de daadwerkelijke surveillance plaats. Hierbij werd een aantal knelpunten in de wijk getoond en ook op een aantal adressen waar het huis slecht was verlicht, een flyer bezorgd waarin aandacht werd gevraagd voor de preventieve werking van goede verlichting. Ook werd duidelijk gemaakt, dat een wijk veel zelf kan doen met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid, maar dat soms de steun nodig is van de gemeente om problemen op te lossen.

Wethouder Boudewijn Revis was onder de indruk van de wijze waarop het BPT in Bosweide opereert en onderschreef het belang voor dergelijke initiatieven van vrijwilligers, die de samenhang, veiligheid en leefbaarheid in een wijk kunnen bevorderen. Verder gaf hij aan dat het zeer nuttig is geweest om een surveillance mee te lopen en dat de gemeente daar waar noodzakelijk en op aangeven van de bewoners (en het BPT) actief zal meewerken aan het oplossen van knelpunten.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn