Menu

BPT laat WhatsApp borden bij ingangen Bosweide plaatsen

whatsapp_bord_Bosweide.jpgInmiddels is het Buurt Preventie Team Bosweide enige maanden actief. Er worden op onregelmatige tijden surveillances gelopen en tijdens deze surveillances zijn diverse verdachte situaties gemeld aan de meldkamer, waar de meldkamer ook op heeft gereageerd. Wellicht heeft dit erger kunnen voorkomen.

Ook wordt het BPT regelmatig aangesproken door bewoners om (verdachte) situaties te melden. Dit is een goede ontwikkeling; hieruit blijkt dat het BPT bekendheid geniet en de waarde van het BPT wordt onderstreept. Daarnaast zijn diverse meldingen gedaan betreffende de leefomgeving zoals graffiti op de ondergrondse afvalcontainers. De gemeente reageert hier zeer alert op en vaak wordt binnen 24 uur de graffiti verwijderd.

Witte voetjes actie

De wijkagent heeft deelgenomen aan één van de surveillances van het BPT in het kader van de zogenaamde ‘witte voetjes’ actie. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op openstaande deuren en ramen. In voorkomend geval legt de wijkagent dan een papier in de vorm van een witte voetafdruk neer, met de tekst dat dit ook de voetafdruk had kunnen zijn van een inbreker. Het viel de wijkagent echter op, dat de bewoners van Bosweide goed gedisciplineerd waren m.b.t. het sluiten van ramen en deuren. Wel viel de wijkagent op, dat er nog veel bewoners zijn die niet beschikken over zogenaamde anti-kerntrek beslag op de deuren. Zeker gelet op de tendens dat inbraken zich verplaatsen van winkels naar woningen (alhoewel absoluut het aantal inbraken afneemt), adviseert de wijkagent om toch zo veel mogelijk en zo snel mogelijk het beslag op de deuren te (laten) vervangen door anti-kerntrek beslag.

Waarschuwingsborden Whatsapp buurtpreventie

De gemeente heeft op aandringen van het Buurt Preventie Team (BPT) bij alle ingangen van Bosweide waarschuwingsborden geplaatst, die er op wijzen dat er WhatsApp groepen en buurtpreventie in de wijk aanwezig zijn. Normaliter plaatst de gemeente zulke borden pas, als het BPT minimaal een jaar actief is, wat betekent dat het pas volgend jaar geplaatst had kunnen worden, maar de gemeente heeft voor Bosweide een uitzondering gemaakt en de borden al meteen geplaatst. Het BPT heeft nu ook beschikking over mobilofoons. Het aantal inbraken in Bosweide lijkt dit jaar afgenomen te zijn.

Aanmelden voor BPT

Tenslotte heeft het BPT flyers in de wijk rondgebracht met een oproep zich aan te melden voor het Buurt Preventie Team. Dit heeft een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd en het BPT kan altijd nog meer vrijwilligers gebruiken. De belasting is echt zeer gering en uit gesprekken met huidige BPT vrijwilligers blijkt dat men het leuk vindt om tijdens de surveillances contact te maken met andere wijkbewoners. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met .’

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn