Menu

Geluidshinder en A4, blijf niet zo bescheiden!

Met andere woorden, de visietermijn van 6 weken is het belangrijkste moment voor de inwoners van Den Haag en andere belanghebbenden om invloed uit te oefenen op de besluitvorming over het actieplan. De Wet geluidhinder (de wet op basis waarvan het plan moet worden gemaakt) voorziet niet in een zwaardere bezwarenprocedure.

Op basis van geluidskaarten zijn geluidsknelpunten in de stad geïnventariseerd. Wethouder Smit heeft er daarbij voor gekozen om allereerst de meest urgente gevallen in dit eerste actieplan op te nemen. Onder meest urgente gevallen worden die gevallen verstaan waar sprake is van een overschrijding van de maximale wettelijke bovengrens voor nieuwbouwplannen (68 decibel).

De redenering hierbij is dat wat wettelijk niet acceptabel is voor nieuwe woningen, ook voor bestaande woningen niet wenselijk is en dus moet worden aangepakt.

Uit de geluidskaarten kwam al naar voren dat Leidschenveen-Ypenburg voor wat betreft de geluidsbelasting van de woningen relatief goed scoort ten opzichte van een aantal andere gebieden in Den Haag. De algemene geluidsdruk is weliswaar iets hoger, maar uitschieters naar boven komen eigenlijk niet voor. In ons stadsdeel zijn dan ook geen knelpunten boven 68 decibel gevonden die in dit eerste actieplan zijn opgenomen. Onze opvatting is dat bij een meer verantwoorde wijze van meten zou zijn gebleken dat een aanzienlijk aantal bewoners van Ypenburg ( Bosweide in het bijzonder ) wel degelijk geregeld met een overschrijding van de normen te maken heeft. Bovendien is de stellige indruk dat de geluidshinder de afgelopen jaren alleen maar toegenomen is. Het voorbijgaan aan Ypenburg is dan ook volstrekt ten onrechte.

Onze indruk is dat tot dusverre slechts door een enkeling bij de gemeente geklaagd heeft. Dat is niet voldoende om de gemeente van mening te doen veranderen of maatregelen in overweging te nemen.

Daarom stelt het bestuur van Bosweide  het volgende voor :

  • Zend een brief naar de wethouder en gebruik bijgaand voorbeeld
    ( met persoonlijke aanvullingen of correcties)
  • Vraag buren en andere bekenden ook een brief te sturen
    ( hoe meer klachten des temeer indruk wordt gemaakt)
  • Stuur een kopie naar de gemeenteraad
  • Indien gewenst : download de brief vanuit de website van bosweide of ypenburg.nu

Zodra het actieplan van de gemeente ter visie wordt gelegd zullen wij als bewonersorganisatie een brief op poten sturen onder verwijzing naar de inmiddels ingediende klachten.

Met vriendelijke groeten,

Voor het bestuur van bewonersorganisatie Bosweide
Maarten van Muijen
Wingerd 75
2496VH Den Haag
0653746630
0153105503


bron=Bestuur Bewonersvereniging Bosweide
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn