Menu

TNO informeert over voortgang bomenkap

inspectie_TNO_terrein.jpgTNO heeft een bomencommissie opgericht ter voorbereiding van het kappen van de bomen op het TNO-terrein. Op 14 december was de eerste bijeenkomst van deze bomenkapcommissie. Aanwezig waren twee vertegenwoordigers van de dienst Groen Beheer, Gemeente Den Haag, de aannemer, de landmeter, een vertegenwoordiger van de bewonersvereniging Bosweide en vanuit TNO de projectleider en de locatiemanager.

De leden van de commissie kregen een korte presentatie waarin de plannen werden toegelicht. Daarna bezocht de commissie het terrein Inclusief de zeven met lint afgezette percelen waarbinnen groen gerooid moet gaan worden. Hierdoor kregen de aanwezige een goed beeld van de situatie ter plaatse.

Ook is de Ypenburg pagina op TNO.NL geactualiseerd, zie www.tno.nl/ypenburg. Nieuwe informatie is te vinden op de homepage, derde en vierde alinea. Daar staat onder andere dat in 2013 een onafhankelijk ecologisch rapport is opgemaakt waarin staat dat op het TNO-terrein nauwelijks bijzondere of beschermde diersoorten voorkomen. De beschermde kleine modderkruiper (een zoetwatervis) zal worden gevangen en naar elders op het terrein verplaatst worden. Verder zullen er nieuwe nestkasten voor een sperwerpaar opgehangen worden. Voor de reeënpopulatie moet er nog verder onderzoek gedaan worden. In ieder geval zullen er geen reeën afgeschoten worden, dat is sowieso uitgesloten omdat volgens het Jachtbesluit het TNO-terrein te klein is om in te mogen schieten. Verder is meer informatie over de grootte van de nieuwe gebouwen. De totale 'footprint' hiervan is 5000 m2. De werkzaamheden zullen in het eerste kwartaal van 2016 starten.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn