Menu

TNO toont openheid over plannen

TNO_terrein.jpgOnlangs nodigde TNO vertegenwoordigers van bewonersverenigingen en van de politie uit om het anders zo gesloten TNO terrein te komen bekijken en voorgelicht te worden over de plannen voor het terrein. Ook leden van het bestuur van Bosweide waren er bij.

Eerst werd in een kantoorruimte een presentatie gegeven. Daarbij werd een kaart van de plannen getoond, die duidelijk afwijkt van de kaart die op de website https://www.tno.nl/ypenburg/ te zien is. Er worden twee gebouwen bijgebouwd. De eerste komt, vanuit de kant van Ypenburg gekeken, voor de bestaande bebouwing. Dit is de grijze rechthoek meest links op de kaart. Voor dit gebouw moet een plas deels gedempt worden. Aangezien het totale watervlak op het terrein minimaal gelijk moet blijven, zal deze plas op een andere plek uitgebreid worden. Voor dit gebouw moet ook een stuk bos gekapt worden.

Het tweede nieuwe gebouw komt net als het eerste nieuwe gebouw los te liggen van de bestaande bebouwing, ongeveer op de plek van de meest noordelijke rechthoek die op de foto boven is ingetekend. Deze nieuwe gebouwen zijn nodig omdat ongeveer 50-60 werknemers van TNO Rijswijk naar Ypenburg overgeplaatst worden. De overige grijze vlakken die op de foto zijn ingetekend zijn geen nieuwe gebouwen. De bestaande bebouwing wordt ook nog enigszins aangepast. De 1200 bomen die gekapt worden dienen ergens anders op het terrein bijgeplant worden. Zoals op de foto te zien is, zijn er nog veel kale plekken op het terrein, waar bomen geplant kunnen worden. De grote grasvlakte op het midden van het terrein is daarbij een belangrijke kandidaat.

Na de presentatie werd over het TNO terrein gewandeld. Daarbij werd al snel een van de 10 reeën gespot die op het terrein wonen, ongeveer op de plek waar het noordelijke van de twee nieuwe gebouwen gaat komen. Dit terrein is een van de weinige, of wellicht enige gebied in de regio, waar reeën huizen. De nieuwe bebouwing betekent dat hun leefgebied met naar schatting zo'n 10 a 20% verminderd zal worden. Ook zal hun rust flink verminderen. Bij vragen over de reeën stand merkte een TNO medewerker op dat een aantal van 10 relatief veel was voor de grootte van het terrein en dat niet uitgesloten kon worden dat in de komende tijd er reeën geschoten dienen te worden.

Tijdens de presentatie waren er ook vragen gesteld over de mogelijkheid van het aanleggen van een fietspad parallel aan de A4. TNO is al hierover in gesprek geweest met de gemeente, maar dat heeft vooralsnog nergens toe geleid. De vragen gaven wel de indruk dat er sprake was van een misverstand tussen TNO en de gemeente, aangezien het vestigingshoofd van TNO opmerkte dat de gemeente had gevraagd om een vorm van permanente aanwezigheid langs de A4, wat bij een fietspad niet het geval is. Bij de inspectie van de achterkant van het TNO terrein kon het talud van de A4 bestudeerd worden, om te zien of daar ruimte is voor een fietspad. Dat lijkt niet het geval te zijn, wat zou betekenen dat een eventueel fietspad op het TNO terrein zou moeten komen te leggen. Technisch gezien zou dat heel makkelijk kunnen, aangezien de al bestaande spoorlaan, de weg die het terrein omringt, tot fietspad gepromoveerd zou kunnen worden. Dat zou TNO wel bereid moeten deze weg af te staan en het beveiligingshek te verplaatsen van de ene naar de andere kant van deze weg.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn