Menu

Bezoek Stadsdeelbus aan Bosweide


Verschillende bewoners kwamen met klachten over het parkeren op niet-toegestane plekken en met name over het parkeren in de wadi’s, de grasstroken. De politie nam kennis van de klachten maar gaf aan dat dit probleem voor hen niet de hoogste prioriteit heeft. Ook de verantwoordelijke voor de groenvoorzieningen had levendige gesprekken met de bewoners over de groenplannen en het maaien van het gras.

Er werd gewezen op het nummer 14 070, het algemene nummer van de gemeente Den Haag, als de meest geschikte ingang voor het melden van zaken zoals zwerfafval, gaten in de weg en andere aantastingen van de openbare orde. Ook al was het evident dat het stadsdeelkantoor niet al onze wijkproblemen kan oplossen, het aanbieden van een luisterend oor werd duidelijk door de buurtbewoners gewaardeerd.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn