Menu

Bewonersvereniging Bosweide spreekt met gemeente over plannen 2012


Het eerste probleem dat besproken werd zijn de 6 gevaarlijke kruisingen van het fietspad dat dwars door Bosweide loopt, de Postenkade, met de Boswinde (2x), Serpentine, Guirlande (2x) en Laan van Kans. Het zicht op het fietspad is voor automobilisten bij een aantal van deze kruisingen zeer slecht, met als gevolg dat automobilisten soms pas als ze al met hun auto op het fietspad staan kunnen zien of er verkeer aankomt. Eerst werd de mogelijkheid van het aanpassen van de verkeersdrempels besproken, bijvoorbeeld om ze te verhogen of meer naar voren te plaatsen, zodat auto’s eerder af zouden moeten remmen. Dit werd niet als een oplossing gezien.

De gemeente meldde dat zij een aantal kruisingen heeft bekeken en heeft opgemerkt dat de hagen die het zicht versperren op privé-grond staan, wat buiten de bevoegdheid van de gemeente valt. Het initiatief in deze zaak kwam daarom op het bordje van de bewonersvereniging terecht. Zij gaat bewoners die dicht bij kruisingen wonen een brief sturen met het verzoek hagen te verlagen om de zichtbaarheid van passanten te vergroten en om ook overhangende takken te snoeien.

De bewonersvereniging heeft verder met de gemeente afgesproken te gaan inventariseren op welke plekken precies in de wijk door doorgroeiende acaciawortels gaten in het asfalt van voetpaden en opritten zitten en dit aan de gemeente door te geven, zodat de gemeente aktie kan ondernemen.

Ook de parkeerproblemen in de wijk kwamen aan bod. Rond veel parkeervakken is het gras kapot gereden, aangezien het lastig is te parkeren zonder over het gras te rijden. I.v.m. het maaien van het gras kunnen er geen paaltjes rondom de parkeervakken geplaatst worden en worden door bewoners geplaatste paaltjes door de gemeente verwijderd. De gemeente heeft echter wel voor 16000 euro kale plekken in het gras opnieuw aangeplant. De bewonersvereniging zal door middel van een wijkschouw ook gaan inventariseren op welke plaatsen er kale plekken zijn.

Verder zal de gemeente op aangeven van de bewonersvereniging wellicht een prullenbak op de kruising van de Postenkade met de Ypenburgse Boslaan plaatsen. Hier komen veel scholieren voorbij en er ligt nog wel eens wat zwerfvuil, waarvoor nu geen afvalbak aanwezig is.

Ook informeerde de gemeente de bewonersvereniging dat de populieren en wilgen in de groenpercelen gerooid gaan worden, aangezien deze bomen volgens de gemeente niet duurzaam zijn. De omwonenden zullen vooraf op de hoogte gesteld worden. Gekozen wordt voor een nieuwe beplanting met bomen die weinig onderhoud vergen, bijv. eiken en lijsterbes.

Dit jaar zullen 2 speelplekken aan de Wingerd vernieuwd worden. Bewoners zullen per brief worden benaderd om via een website speeltoestellen te kiezen.

Een ander plan van de gemeente is de begrazing van de geluidswal met schapen. De gemeente is benaderd door een schaapsherder die voor 2012 een nieuwe looproute voor zijn kudde maakt. Hij loopt een paar keer per jaar en het stuk van het talud langs Bosweide is als proef hiervoor uitgekozen. Meer informatie kan gevonden worden op http://www.sheepatwork.nl/.

Regelmatige informatie over de plannen van de gemeente op verschillende gebieden kan men op de volgende website vinden: http://www.denhaag.nl/home/nieuwsbrief.htm

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn