Menu

TNO stopt project nieuwbouw Cromstrijen

In 2008 besloot TNO samen met lokale, regionale en landelijke overheden om de activiteiten van haar vestigingen in Rijswijk en Ypenburg te verplaatsen naar Cromstrijen. TNO betreurt dat zij nu anders heeft moeten besluiten, maar ziet geen andere mogelijkheid.


Dit besluit heeft TNO vandaag laten weten aan de Bestuurlijke commissie verplaatsing TNO-locaties Ypenburg en Rijswijk naar de Gemeente Cromstrijen.

 

Bezuinigingen en onzekerheden
Het kabinet heeft in de defensiebegroting voor 2010 en verder een structurele korting op defensieonderzoek opgenomen van circa 20 miljoen euro per jaar. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de omvang van het onderzoek en de defensiespecifieke onderzoeksexpertises bij TNO. Dit was voor TNO in juni 2009 al reden het project ‘on-hold’ te zetten. Een dergelijk grote streep door de overheidsopdrachten, de onduidelijkheid over de strategische relatie met het ministerie van Defensie, de ongewisse uitkomst van de brede heroverwegingswerkgroepen en een onzekere markt voor contractresearch op de betrokken kennisgebieden, maken de nieuwbouw in Cromstrijen een onaanvaardbaar groot risico.

Ook in het bestuurlijke proces voor de vestiging te Cromstrijen heeft TNO met een belangrijke tegenvaller te maken. Voor het eindadvies van de commissie MER over het milieueffectrapport voor de vestiging van TNO in de Hogezandse Polder te Cromstrijen is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dat leidt tot aanzienlijke vertraging, een onzekere uitkomst en grote financiële risico’s voor TNO.

 

Waardering inzet Cromstrijen
“Ik waardeer de inspanningen die de gemeente Cromstrijen, en haar burgemeester in het bijzonder, zich de afgelopen jaren heeft getroost om TNO binnen haar grenzen te kunnen verwelkomen. We zullen op korte termijn met alle betrokken partijen, waaronder met voorrang de gemeente Cromstrijen, de consequenties van dit besluit bespreken”, aldus Jan Willen Kelder, lid van de TNO Raad van Bestuur.


TNO verlaat Rijswijk en Ypenburg conform plan
TNO acht zich wel gebonden aan de gesloten koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot de locaties Rijswijk en Ypenburg. TNO zal die locaties onder de overeengekomen voorwaarden voor eind 2015 verlaten en opleveren, maar heeft nog geen alternatief voor de integrale verplaatsing naar Cromstrijen. Een besluit daarover zal nog voor het einde van dit jaar moeten worden genomen. Een zeer kleine mogelijkheid is dat een beperkt deel van TNO in een beperktere setting toch naar Cromstrijen zou komen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn