Menu

Verslag bezoek aan het TNO-terrein Ypenburg


tnoterrein1
De bewoners van Ypenburg willen het gebied graag behouden als park, wanneer het terrein definitief in handen komt van de gemeente Den Haag. Momenteel wordt het gebied gebruikt voor militaire activiteiten (testen van munitie). De gebouwen worden goed gecamoufleerd door mooie waterplassen en beboste gedeelten op het terrein. De begroeiing en de waterplassen bieden plaats aan een keur aan fauna, waaronder de zeldzame roerdomp en de aalscholver. Maar ook worden verschillende ganzen- en eendensoorten aangetroffen. En er is een keur aan (zang)vogels te vinden zoals de Fitis, de Tjiftjaf, de Kleine Karakiet, de Rietzanger en zelfs een Cetti’s Zanger is aangetroffen in een voor hem noordelijk gebied. Bovendien zitten er zwemvogels zoals de Meerkoet en het Waterhoentje. Totaal zijn ongeveer veertig verschillende vogels aangetroffen. Het gebied is niet toegankelijk voor publiek, dus krijgt het de kans zich te ontwikkelen tot een natuurgebied met soms zeldzame dieren. Overigens zijn in het gebied ook enkele reeën te vinden. Bij openstelling zou een zonering dan ook wenselijk zijn.  
Hoewel in het plan ‘A4 – Vlietzone, van snippergroen tot groenicoon’ een natuurspeelbos is opgenomen in de omgeving Drievliet, leent deze plek zich er ook goed voor en hier is het groen al aanwezig. Bovendien is er een aardig eikenbos aangelegd en kun je er genieten van wilde bramen die prima smaken.
tnoterrein2
Het hele gebied betreft zo’n 43 hectare en zal de gemeente Den Haag ca. 40 miljoen kosten. Tom gaf aan dat naar zijn berekening Den Haag uit de kosten is wanneer zo’n 8 hectare van het gebied bebouwd wordt. Hij gaat hierbij uit van een grondprijs van € 500 per m2. In dat geval zou er nog een flink gebied overblijven waar het nu aanwezig groen en water gespaard kan blijven.


We zijn rondgeleid door Etienne Guerin en bijgepraat door Jan Verboon, de terreinbeheerder. We hebben een wandeling van circa een uur gemaakt over het gebied, waar nog een helikopterlandingsplaats ligt en delen van start- en landingsbanen van het vliegveld Ypenburg. Verder oefent de brandweer op een deel van de landingsbaan.

 
Het was een indrukwekkend stukje groen om te bezoeken. En van genoeg waarde om het zoveel mogelijk te sparen voor bebouwing.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn