Menu

Nieuws

Pilot met nieuwe parkeervakken?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Deze zomer was er een overleg tussen de gemeente en de bewonersvereniging Bosweide over de pilot met de biggenruggen, de stootbanden die bij 6 parkeerplaatsen aan de twee korte einden geplaatst zijn, om te voorkomen dat parkeerders over het gras rijden bij het inparkeren op de openbare parkeerplekken in Bosweide.

Lees meer...

Berenklauw in Bosweide?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er waren deze zomer berichten, dat er bij de Bosplas en op andere plekken in Bosweide de plant bereklauw zou staan. Bereklauw is een giftige plant die bij aanraking huidirritatie veroorzaakt. Bij controle werd er bij de Bosplas geen bereklauw aangetroffen, maar wel het daarop lijkende, maar ongevaarlijke engelwortel.

Lees meer...

Trekfietstracé leidt tot onrust in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente Den Haag berichtte deze zomer over de planning van het aanleggen van het fietsviaduct over de A4, die moet leiden tot de voltooiing van het zogenaamde trekfietstracé. De eerste pijler is al geplaatst tussen de twee rijbanen van de A4 (zie foto).

Lees meer...

Plaatsing AED aan de Boswinde 65, 2496WE

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er is een nieuwe AED beschikbaar in de wijk. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

Lees meer...

VVE-Balie

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...In de gemeente Den Haag zijn zo’n 21.500 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Deze VvE’s tellen samen ongeveer 110.000 appartementen. VvE’s bestaan voor een groot deel uit 3 appartementen (vooral in wijken met Haagse portieken) maar er zijn ook VvE’s met meer dan 200 appartementen. Zeker in het laatste geval is professioneel bestuur aan te bevelen.

Lees meer...

Geluidsoverlast A4

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er is door bewoners van Bosweide en door de bewonersvereniging Bosweide bij Verkeerswaterstaat geklaagd over de geluidsoverlast van de A4, die naar de mening van bewoners de laatste jaren is toegenomen.

Lees meer...

Evaluatie stootbanden bij parkeerplaatsen

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Het proefjaar met de stootbanden, die ook wel biggenruggen genoemd worden, bij 6 parkeerplaatsen in Bosweide is voorbij. De bewonersvereniging Bosweide is door de gemeente uitgenodigd om samen dit experiment te evalueren, wat begin juli zal gebeuren.

Lees meer...

Hoe info te beperken bij Nextdoor Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Steeds meer Bosweide bewoners zijn aangemeld bij Nextdoor Bosweide. Iedere Bosweide bewoner kan zich via de website van Nextdoor Bosweide opgeven. Volgens de laatste statistiek zijn 323 van de 801 adressen van Bosweide lid van Nextdoor Bosweide, 29%.

Lees meer...

Nieuw bestuurslid gezocht

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Bestuurslid Hanneke Lambeck, verantwoordelijk voor wijk en groen, treedt binnenkort terug. Er wordt daarom gezocht naar iemand, die deze post wil bekleden. Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor het contact met de gemeente en voor alle zaken omtrent groenbeheer. Laat het ons weten als u deze taak op u wilt nemen!

Lees meer...

Kinderen van Bosweide rapen echt eieren op 1 april

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Sommige bewoners dachten dat het een 1 aprilgrap was, maar de evenementencommissie had wel degelijk op 1 april paaseieren bij de Bosplas verstopt. Twee paashazen hielpen de kinderen bij het zoeken en zorgden ervoor dat de eieren gelijk verdeeld werden

Lees meer...

BPT krijgt bezoek van staatssecretaris Mark Harbers

 • Geschreven door BPT Bosweide

Lees meer...Het Buurt Preventie Team van Bosweide heeft in de relatief korte tijd dat het nu bestaat be-hoorlijk naam gemaakt. Vertegenwoordigers van het BPT hebben in de afgelopen periode presentaties gegeven op verschillende locaties om uit te leggen hoe het BPT van Boswei-de functioneert en hoe men er in geslaagd is zo'n groot team bij elkaar te krijgen dat bo-vendien ook veel surveillances aflegt.

Lees meer...

ALV Bosweide op woensdag 28 maart

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal op woensdag 28 maart in het Lyceum Ypenburg plaatsvinden en begint om 20:00 uur.

Lees meer...

Nieuwjaarsborrel op zondag de 21e januari om 16.00-19.00 uur

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De jaarlijkse nieuwjaarsborrel in het lyceum Ypenburg zal op zondag de 21e januari zijn, vanaf 4 uur tot 7 uur 's middags. Er zullen weer oliebollen en lekkere hapjes zijn, champagne en natuurlijk ook andere dranken. We hopen jullie allemaal weer te zien! De contributie van 20 euro kan bij de nieuwjaarsborrel contant betaald worden.

Lees meer...

Vandalisme in Bosweide rond Oud- en Nieuw

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Met oud- en nieuw zijn er een aantal gevallen van vandalisme in Bosweide geweest. Op het talud bij de snelweg is een prullenbak opgeblazen en bij de Boswinde 84 is de brievenbus opgeblazen. Mocht iemand iets gezien hebben, geef het dan AUB aan ons of de politie door.

Lees meer...

Geluidsoverlast van de A4

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Een groep bewoners van Bosweide is een handtekeningenactie gestart tegen de toegenomen geluidsoverlast van de A4. Sinds het doortrekken van de A4 is de hoeveelheid verkeer op de A4 flink toegenomen. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk geleid tot meer geluidsoverlast en luchtvervuiling in Bosweide.

Lees meer...

Politiek debat: zaken voor Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op 14 november was er een politiek overleg in het Piet Vink centrum met gemeenteraadsleden van politieke partijen die in de Haagse gemeenteraad zitten. Bewoners en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties gingen met hen het gesprek aan over alle problemen die er in Ypenburg spelen. Naar aanleiding van dit gesprek is er een lijst met vragen gemaakt, die in de gemeenteraad gesteld zullen worden.

Lees meer...

Autoinbrekers gepakt

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Onlangs zijn er auto-inbrekers op heterdaad betrapt in Bosweide. Een attente bewoner had de politie gebeld, toen hij verdachte personen een geparkeerde Mercedes zag openen. De auto had geen breekschade, de inbrekers hebben dus waarschijnlijk het signaal van de auto onderschept.

Lees meer...

Halloween Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Halloween was ook dit jaar weer een groot succes, waar 400-500 mensen, ook van buiten Bosweide, op afgekomen zijn. Er waren veel spannende en enge attracties. Onder goede weersomstandigheden werd de route afgelegd, met warme chocolademelk of glühwein als beloning voor degenen die het gevaarlijke parcours overleefd hadden.

Lees meer...

De vakantie komt er weer aan!

 • Geschreven door BPT Bosweide

Lees meer...Gaat u op vakantie? Veel plezier maar zorg voor voldoende maatregelen. Inbrekers gaan namelijk niet met vakantie! Zorg voor goede verlichting en sluit alles goed af.

Lees meer...

Statushouders trekken deze maand in

 • Geschreven door Bosweide

Lees meer...Op zaterdag 11 februari was er een open dag, waarop de nog lege huizen voor de statushouders bezocht konden worden. Ondanks de sneeuw, kwamen veel mensen een kijkje nemen. Vrijwilligers van vluchtelingenwerk gaven voorlichting over de procedure die tot de bewoning leidt.

Lees meer...

Brand in Bosweide

 • Geschreven door Bosweide

Lees meer...Vorige maand was er een brand in een garage aan de Wingerd. De net ingetrokken bewoners hielden een barbecue bij hun garage. Hierbij ging er iets mis en vloog de inhoud van de garage in brand.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Nieuwjaarsborrel Bosweide klom tot grote hoogte
 2. ALV op donderdag 17 maart
 3. Nextdoor Bosweide: nieuwe lokale groepsapp
 4. Halloween Bosweide weer groot succes
 5. Boudewijn Revis: Goed dat er in Bosweide een BPT is!
 6. Gemeente heeft stukje fietspad aangelegd
 7. Buurt BBQ van augustus met Braziliaanse band
 8. Scheuten van gemeentelijke bomen in eigen tuin
 9. BPT laat WhatsApp borden bij ingangen Bosweide plaatsen
 10. Deelname pilot onderzoek binneninstallatie
 11. Onderhoud voetpaden en parkeerplaatsen in Bosweide
 12. Schoonmaakactie in Ypenburg
 13. Zwerfafval Opruimactie!
 14. Gemeente snoeit bij kruisingen
 15. Gemeente gaat stukje fietspad aanleggen
 16. BPT Bosweide is surveillances gestart
 17. ALV Bosweide 2016 gehouden: presentatie Reggefiber en BPT
 18. Eieren rapen met Pasen
 19. Algemene Leden Vergadering bewonersvereniging Bosweide op dinsdag 15 maart
 20. Het buurtpreventieteam (BPT) Bosweide neemt vorm aan
 21. Bosbeheer langs de Bosplas
 22. Dunningswerkzaamheden langs de Bosplas
 23. Reumafonds zoekt collectanten in Bosweide Ypenburg
 24. Convenant BuurtpreventieTeam Bosweide ondertekend
 25. TNO informeert over voortgang bomenkap
 26. Drukbezochte nieuwjaarsborrel Bosweide
 27. Vervanging voetbalkooi Bosweide
 28. Stijgende inbraakcijfers voor Bosweide
 29. Onderhoud voetpaden geluidswal fase 2
 30. Waterkwaliteit Bosplas
 31. Scheuren en verzakkingen door boomwortels
 32. Sint Maarten in Bosweide
 33. Bomenbeleid Bosweide
 34. Groots Halloween feest in Bosweide
 35. Politie jaagt op auto inbrekers
 36. Oproep melden autoinbraak
 37. Golf van autoinbraken
 38. Halloween in Bosweide
 39. Lustrumfeest Bosweide groot succes
 40. Lustrumfeest 15 jaar Bosweide op zaterdag 22 augustus
 41. Nieuwe parkeerboeteregen in Bosweide
 42. Bewonersbijeenkomst verhuizing TNO op 22 juni
 43. TNO toont openheid over plannen
 44. Nieuw speeltoestel gekozen voor Guirlande
 45. Ondertekening plan van aanpak schoolveiligheid Lyceum Ypenburg
 46. Bomenkap op TNO terrein?
 47. Vervanging klimtoren Guirlande
 48. Onderhoud deel voetpaden geluidswal A4
 49. Heliplan bezoekt ALV Bosweide
 50. ALV Bosweide op woensdag 25 maart, 20.00 uur