Menu

Nieuws

Planten wilgen op zaterdag 20 april in Bosweide

 • Geschreven door Bosweide

Lees meer...Op initiatief van Bosweide-bewoner Karel van den Boogaard werd afgelopen zaterdag 20 april om 9 uur ’s ochtends begonnen met het planten van 35 knotwilgen aan het water naast de Laan van Hoornwijck.

Lees meer...

Gemeente wil PMD-afval ophalen in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De discussie over GFT-afval tijdens de ALV van Bosweide was verweven met een dis-cussie over het ophalen van PMD-afval (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken). Michiel van Esch polste de bewoners van Bosweide tijdens de ALV ook betreffende het enthousiasme om in Bosweide PMD-afval op te gaan halen. Daarbij werden verschil-lende opties besproken.

Lees meer...

GFT-afval ophalen blijft in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Michiel van Esch, de projectmanager afvalscheiding van de gemeente Den Haag, sprak op de ALV over de problemen met het GFT-afval in Ypenburg. Ypenburg is de enige wijk van Den Haag die ondergrondse afvalcontainers voor GFT-afval heeft. Er zijn door de jaren heen continue problemen met de kwaliteit van het GFT-afval geweest.

Lees meer...

Essen in Bosweide hebben essentakkensterfte

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Albert Zwijnenberg gaf tijdens de ALV van woensdag 20 maart een presentatie over de plannen van de gemeente Den Haag om bomen te gaan kappen in Bosweide. Hij is ver-antwoordelijk voor het groenbeheer in Bosweide.

Lees meer...

Gemeente gaat bomen kappen in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente brengt momenteel in kaart, wat er gekapt zou moeten om de bosvakken in Bosweide gezond en veilig te houden. Tevens is het nut van zo’n dunning om voldoende licht op de beplanting onder de bomen te krijgen zodat de vakken ook gesloten blijven.

Lees meer...

Burgemeester te gast bij BPT Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op 4 december hebben Burgemeester Pauline Krikke (2e van rechts op de foto) en haar veiligheidsadviseur David Waalewijn met Wendy de Heij, Gábor Racz en Machel Nuyen van het BPT meegelopen door onze buurt. De burgemeester wilde graag zien wat het BPT-team in onze buurt doet en weten wat er bij ons in Bosweide op het gebied van veiligheid en leefbaarheid speelt.

Lees meer...

Proef met nieuwe parkeervakken begonnen

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente heeft onlangs, zoals afgelopen zomer beloofd in het overleg met de bewonersvereniging Bosweide, een aantal trapeziumvormige parkeervakken in Bosweide aangelegd.

Lees meer...

Sint op de boot door Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De evenementencommissie van Bosweide heeft op zondag 3 december het onmogelijke mogelijk gemaakt, door de enige echte Sint Nicolaas op de boot door Bosweide te laten varen. De nieuwsgierige en zingende kinderen hadden zich even na enen bij het Lyceum Ypenburg verzameld, om het aanstaande wonder te aanschouwen.

Lees meer...

Knotwilgen in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op initiatief van een bewoner van de Boswinde, Karel van den Boogaard, gaat de gemeente knotwilgen plaatsen aan het water dat langs de Laan van Hoornwijk loopt, aan de achterkant van de tuinen van de bewoners van de Boswinde. De gemeente had verzocht om handtekeningen van bewoners van dat stuk van de Boswinde, om te zien of het initiatief door de bewoners gesteund wordt.

Lees meer...

Afval verder scheiden in Bosweide?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De bewonersvereniging Bosweide is in overleg met de gemeente over het gescheiden inzamelen van afval dat nu nog niet apart in Bosweide wordt opgehaald, zoals plastic, glas, textiel en blik. De gemeente is bereid nieuwe containers in Bosweide te plaatsen, bijvoorbeeld bij de ingangen van de wijk, dan wel alle bewoners nieuwe afvalbakken te geven, zoals gele bakken voor plastic afval.

Lees meer...

Witte voetjes actie in Bosweide: BPT Bosweide en Politie samen langs de huizen

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op 11 juli is het BPT team Bosweide met 2 wijkagenten tussen 14 en 16 uur door onze buurt gegaan om te kijken of inbrekers het te gemakkelijk hebben om binnen te komen. Op heel veel plekken zag het er pico bello uit, maar er waren toch ook een paar plekken waar een inbreker zo naar binnen zou kunnen.

Lees meer...

Pilot met nieuwe parkeervakken?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Deze zomer was er een overleg tussen de gemeente en de bewonersvereniging Bosweide over de pilot met de biggenruggen, de stootbanden die bij 6 parkeerplaatsen aan de twee korte einden geplaatst zijn, om te voorkomen dat parkeerders over het gras rijden bij het inparkeren op de openbare parkeerplekken in Bosweide.

Lees meer...

Berenklauw in Bosweide?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er waren deze zomer berichten, dat er bij de Bosplas en op andere plekken in Bosweide de plant bereklauw zou staan. Bereklauw is een giftige plant die bij aanraking huidirritatie veroorzaakt. Bij controle werd er bij de Bosplas geen bereklauw aangetroffen, maar wel het daarop lijkende, maar ongevaarlijke engelwortel.

Lees meer...

Trekfietstracé leidt tot onrust in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente Den Haag berichtte deze zomer over de planning van het aanleggen van het fietsviaduct over de A4, die moet leiden tot de voltooiing van het zogenaamde trekfietstracé. De eerste pijler is al geplaatst tussen de twee rijbanen van de A4 (zie foto).

Lees meer...

Plaatsing AED aan de Boswinde 65, 2496WE

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er is een nieuwe AED beschikbaar in de wijk. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

Lees meer...

VVE-Balie

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...In de gemeente Den Haag zijn zo’n 21.500 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Deze VvE’s tellen samen ongeveer 110.000 appartementen. VvE’s bestaan voor een groot deel uit 3 appartementen (vooral in wijken met Haagse portieken) maar er zijn ook VvE’s met meer dan 200 appartementen. Zeker in het laatste geval is professioneel bestuur aan te bevelen.

Lees meer...

Geluidsoverlast A4

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er is door bewoners van Bosweide en door de bewonersvereniging Bosweide bij Verkeerswaterstaat geklaagd over de geluidsoverlast van de A4, die naar de mening van bewoners de laatste jaren is toegenomen.

Lees meer...

Evaluatie stootbanden bij parkeerplaatsen

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Het proefjaar met de stootbanden, die ook wel biggenruggen genoemd worden, bij 6 parkeerplaatsen in Bosweide is voorbij. De bewonersvereniging Bosweide is door de gemeente uitgenodigd om samen dit experiment te evalueren, wat begin juli zal gebeuren.

Lees meer...

Hoe info te beperken bij Nextdoor Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Steeds meer Bosweide bewoners zijn aangemeld bij Nextdoor Bosweide. Iedere Bosweide bewoner kan zich via de website van Nextdoor Bosweide opgeven. Volgens de laatste statistiek zijn 323 van de 801 adressen van Bosweide lid van Nextdoor Bosweide, 29%.

Lees meer...

Nieuw bestuurslid gezocht

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Bestuurslid Hanneke Lambeck, verantwoordelijk voor wijk en groen, treedt binnenkort terug. Er wordt daarom gezocht naar iemand, die deze post wil bekleden. Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor het contact met de gemeente en voor alle zaken omtrent groenbeheer. Laat het ons weten als u deze taak op u wilt nemen!

Lees meer...

Kinderen van Bosweide rapen echt eieren op 1 april

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Sommige bewoners dachten dat het een 1 aprilgrap was, maar de evenementencommissie had wel degelijk op 1 april paaseieren bij de Bosplas verstopt. Twee paashazen hielpen de kinderen bij het zoeken en zorgden ervoor dat de eieren gelijk verdeeld werden

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. BPT krijgt bezoek van staatssecretaris Mark Harbers
 2. ALV Bosweide op woensdag 28 maart
 3. Nieuwjaarsborrel op zondag de 21e januari om 16.00-19.00 uur
 4. Vandalisme in Bosweide rond Oud- en Nieuw
 5. Geluidsoverlast van de A4
 6. Politiek debat: zaken voor Bosweide
 7. Autoinbrekers gepakt
 8. Halloween Bosweide
 9. De vakantie komt er weer aan!
 10. Statushouders trekken deze maand in
 11. Brand in Bosweide
 12. Nieuwjaarsborrel Bosweide klom tot grote hoogte
 13. ALV op donderdag 17 maart
 14. Nextdoor Bosweide: nieuwe lokale groepsapp
 15. Halloween Bosweide weer groot succes
 16. Boudewijn Revis: Goed dat er in Bosweide een BPT is!
 17. Gemeente heeft stukje fietspad aangelegd
 18. Buurt BBQ van augustus met Braziliaanse band
 19. Scheuten van gemeentelijke bomen in eigen tuin
 20. BPT laat WhatsApp borden bij ingangen Bosweide plaatsen
 21. Deelname pilot onderzoek binneninstallatie
 22. Onderhoud voetpaden en parkeerplaatsen in Bosweide
 23. Schoonmaakactie in Ypenburg
 24. Zwerfafval Opruimactie!
 25. Gemeente snoeit bij kruisingen
 26. Gemeente gaat stukje fietspad aanleggen
 27. BPT Bosweide is surveillances gestart
 28. ALV Bosweide 2016 gehouden: presentatie Reggefiber en BPT
 29. Eieren rapen met Pasen
 30. Algemene Leden Vergadering bewonersvereniging Bosweide op dinsdag 15 maart
 31. Het buurtpreventieteam (BPT) Bosweide neemt vorm aan
 32. Bosbeheer langs de Bosplas
 33. Dunningswerkzaamheden langs de Bosplas
 34. Reumafonds zoekt collectanten in Bosweide Ypenburg
 35. Convenant BuurtpreventieTeam Bosweide ondertekend
 36. TNO informeert over voortgang bomenkap
 37. Drukbezochte nieuwjaarsborrel Bosweide
 38. Vervanging voetbalkooi Bosweide
 39. Stijgende inbraakcijfers voor Bosweide
 40. Onderhoud voetpaden geluidswal fase 2
 41. Waterkwaliteit Bosplas
 42. Scheuren en verzakkingen door boomwortels
 43. Sint Maarten in Bosweide
 44. Bomenbeleid Bosweide
 45. Groots Halloween feest in Bosweide
 46. Politie jaagt op auto inbrekers
 47. Oproep melden autoinbraak
 48. Golf van autoinbraken
 49. Halloween in Bosweide
 50. Lustrumfeest Bosweide groot succes