Menu

Nieuws

Geen verandering van hekjes tussen Wingerd 72 en 74

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De bewonersvereniging heeft zich in de afgelopen tijd bij de gemeente ervoor beijverd de aansluiting tussen het smalle paadje tussen de Wingerd 72 en 74 en het fietspad de Postenkade veiliger te maken. Dit paadje wordt door veel bewoners gebruikt om naar de Bosplas te wandelen.

Lees meer...

PMD-containers

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente heeft toegezegd de huidige bovengrondse containers voor PMD-afval, glas en kleren, die bij het begin van de Guirlande en de Wingerd staan, voor het einde van het jaar onder de grond te brengen. De capaciteit zal verdubbelen, van anderhalve naar 3 ton per container. Hopelijk zullen we dan verlost zijn van de rommel, die het gevolg is van achtergelaten vuilniszakken.

Lees meer...

Herbeplanting Bosplas

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...In het voorjaar heeft de gemeente een deel van de lege plekken, die overbleven na de bomenkap van vorig jaar, weer opgevuld met nieuwe aanplant, zoals hier aan de Bosplas. De nieuwe bomen zijn in de afgelopen maanden al aardig gegroeid. Het herbeplanten is hiermee voorlopig klaar.

Lees meer...

Notulen ALV Bosweide 24 maart 2021

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Onlangs is de jaarlijkse ALV van Bewonersvereniging Bosweide gehouden. De notulen van deze avond vindt u onderin als bijlage bij dit artikel.

Lees meer...

Beplanten wadi’s in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...We hebben de gemeentelijke groenbeheerder van het stadsdeel Ypenburg-Leidschenveen gevraagd uiteen te zetten hoe hij wenst dat bewoners van Bosweide met de wadi’s omgaan, indien zij die zelf in beheer zouden nemen, en ook om voorbeelden van gewenste beplanting te sturen. Wij ontvingen de volgende tekst en foto’s:

Lees meer...

Populieren bij de Bosplas geveld

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente heeft een aantal zieke populieren bij de Bosplas omgezaagd. Er liggen momenteel grote stukken van stammen naast de weg, die binnenkort afgevoerd zullen worden. Op de onderstaande foto’s kan het verschil gezien worden. Ontdek de 10 verschillen!

Lees meer...

Nieuwe AED in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op de Wingerd 57, 2496VH, is een nieuwe AED geplaatst. De AED is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en is sinds kort operationeel. Er bevindt zich ook een AED aan de Boswinde 65. Deze is ook permanent operationeel. Er bevindt zich nog een derde AED in Bosweide, namelijk in de Sporthal Boswijk, achter het Lyceum Ypenburg, maar deze is alleen operationeel wanneer de sporthal open is.

Lees meer...

Trillingen in Bosweide door Rotterdamsebaan?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Een Bosweide bewoner meldde onlangs de laatste tijd last van trillingen in het huis te hebben, die soms al ’s ochtends vroeg te merken waren en soms zo hevig, dat men er wakker van werd. Daarom de vraag of andere bewoners daar ook last van hebben gehad. En zo, wat zou dan de oorzaak kunnen zijn? Zijn het generatoren, die bij de ingang van de Rotterdamsebaan staan? Of heeft het een andere oorzaak?

Lees meer...

Watersnoodkanaal in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Met de extreme regenval van de afgelopen weken stonden veel parkeerplaatsen in Bosweide meerdere dagenlang blank. Dat maakt deze parkeerplaatsen moeilijk te gebruiken. Aan de Guirlande, op de hoek bij de Boswinde moet er ergens een ingenieur wonen, want daar viel onderstaande oplossing voor de watersnood te zien.

Lees meer...

Uitspraak Raad van State betreffende stikstofuitstoot

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De Raad van State heeft onlangs minister van Nieuwenhuizen teruggefloten vanwege de rekenmethode die gebruikt wordt om de stikstofuitstoot van wegen te bepalen. Bij de modellen wordt ervan uitgegaan, dat er om meer dan 5 kilometer afstand van een weg geen effect meer is. Dit besluit betrof enkel de uitbreiding van de A15 in Gelderland.

Lees meer...

Mag je de haag bij het huis vervangen door een tuinhek?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er worden regelmatig vragen gesteld over de standaard hagen die vele percelen in Bosweide begrenzen. Deze hagen zijn bij de bouw van Bosweide geplant en eerste bewoners hadden in hun contract staan, dat deze haag intact moest blijven. Tweede en latere bewoners hebben dit echter normaliter niet meer in hun contract staan, wat de vraag opwerpt, of men vrij is deze haag door iets anders te vervangen.

Lees meer...

Verrommeling Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Nu de gemeente door het snoeien licht en ruimte heeft gecreëerd in de bosjes van Bosweide, valt meer op dat in verschillende van die bosjes zaken zijn gedumpt, die daar niet thuishoren. Er valt snoeiafval van tuinen te vinden, of zoals hier aan de Guirlande, kattengrit. Het behoeft geen betoog dat dit niet de bedoeling is.

Lees meer...

Voortuin nieuwjaarsborrel

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op zondag 3 januari om 17 uur was de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van Bosweide. Niet in het Lyceum Ypenburg, maar in de voortuinen van de bewoners van Ypenburg. De evenementencommissie had huis aan huis sterretjes uitgedeeld voor de borrel. Veel kinderen ontstaken deze sterretjes op het afgesproken tijdstip.

Lees meer...

Talud Bosweide gebruikt voor opname DJ

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De bijgevoegde link is een opname van een jonge DJ uit Bosweide, die onlangs een contract bij Martin Garrix heeft gesloten. Om zijn roots niet te verloochenen, heeft hij het talud van Bosweide voor de opname gebruikt.

https://www.youtube.com/watch?v=OmvwG1oQ8dA 

Lees meer...

Voorstel inzake de fietspaden in Bosweide bij commissie Leefomgeving

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...In de vorige nieuwsbrief werd bericht, dat het plan betreffende de aanpassing van de fietspaden in Bosweide door de gemeenteraad voorlopig was goedgekeurd en ter beoordeling doorgestuurd was naar de commissie Leefomgeving.

Lees meer...

Rooien van bomen begonnen

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente is sinds een week bezig met het rooien van de gemerkte bomen. Bosweide wordt stukje bij beetje ontdaan van de uitgekozen bomen. De bomen worden op trucks geladen en afgevoerd, dan wel tijdelijk gestapeld. Het zal waarschijnlijk nog ruim een maand duren, voordat het rooien afgelopen is.

Lees meer...

Wadi’s diverser

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...In het laatste gesprek dat we met de gemeente over de wadi’s hadden, liet de gemeente weten, dat ze voorstander zijn van meer biodiversiteit in de wadi’s, waarbij men graag inheemse planten zou willen zien. Wellicht is onderstaande wadi, die aan de Serpentine ligt, een goed voorbeeld van wat de gemeente bedoelt met meer biodiversiteit.

Lees meer...

Parkeerplaatsen Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente is begonnen met het aanpassen van parkeerplekken in Bosweide. De bewonersvereniging had een lijst van de meest slechte parkeerplekken ingediend. In eerste instantie leek er slechts budget voor het opknappen van 6 parkeerplekken dit jaar te zijn, maar nu is het door onze lijst het stadsdeelkantoor toch gelukt om meer budget te krijgen.

Lees meer...

Fietspaden Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente liet deze zomer het volgende weten aan een bewoner betreffend de plannen voor het fietspad:
Kortetermijnmaatregelen
Doordat het fietspad niet in midden- maar in zijligging ligt is het zicht op de kruispunten voor aankomende verkeer (fietsers, auto’s etc.) niet optimaal. De gemeente is voornemens deze situatie aan te passen door het fietspad naar midden ligging te verplaatsen.

Lees meer...

Nieuwe speeltuin Serpentine

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Deze zomer is de nieuwe speeltuin aan de Serpentine geopend. Zoals in het bijgevoegde artikel uit de Eendracht te lezen is, is dit een zeer duurzame speeltuin, aangezien oude matrassen in de ondergrond verwerkt zijn. De speeltuin wordt sinds de opening druk gebruikt door de jeugd van Bosweide, en biedt meer variatie dan de vorige speeltuin.

Lees meer...

Parkeerplekken en Afpaling wadi’s

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op 27 augustus was er een overleg tussen vertegenwoordigers van Bosweide en de gemeente betreffende het parkeren in Bosweide, en meer specifiek over het experiment met 6 parkeerplekken die een trapeziumvorm hebben. De Biggenruggen zijn door Bosweide aangegeven als ongewenst en onpraktisch. De gemeente heeft wel gezien dat het gras bij deze vakken duidelijk minder beschadigd wordt.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. PMD bakken lopen over
 2. Stoepkrijttekeningen
 3. Bewonersvereniging Bosweide heeft zienswijze over de uitbreiding van de A4 ingediend
 4. Gemeente haalt graffiti weg in Bosweide
 5. Algemene Ledenvergadering Bosweide was op 24 juni via Zoom
 6. Buurt BBQ op 5 september 2020
 7. BuurtPreventieTeam zoekt nieuwe leden
 8. ALV Bosweide woensdag 24 juni via Zoom
 9. Activiteiten Bosweide na de zomer
 10. Gewijzigd plan van de gemeente voor fietspaden ontvangen
 11. Nieuw voetpad op de geluidswal
 12. Afpaling wadi’s
 13. Veroorzaken loslopende katten overlast?
 14. Algemene Ledenvergadering Bosweide op 24 juni via Zoom
 15. Algemene Ledenvergadering op 18 maart in Piet Vink
 16. Overheid biedt Bosweide geen verdere bescherming tegen geluidsoverlast bij verbreding A4
 17. Overleg bewoners met bewonersvereniging over fietspaden
 18. Overleg bewonersvereniging met de gemeente over fietspaden
 19. Verzameld nieuws uit Bosweide
 20. Opgeblazen afvalbakken
 21. Discussieavond op 22 januari om 20:00 uur in het Piet Vink Centrum
 22. Overige mogelijke maatregelen betreffende het fiets- en bromverkeer in Bosweide
 23. Logo lustrum Bosweide onthuld op gezellige nieuwjaarsborrel
 24. Geen bromverkeer op de fietspaden in Bosweide
 25. Waar komt het fietspad en voetpad?
 26. Succesvolle interventie in de gemeenteraad
 27. Halloween op zaterdag 2 november: precies tussen de buien in
 28. Hoe maak je de tuinen van Bosweide egelvriendelijk?
 29. Asfaltering wandelpaden
 30. Bosborrel op 7 september
 31. Fietsviaduct over A4 is geplaatst
 32. Halloween op zaterdag 2 november: meld je aan met een act
 33. Eigen containers voor Bosweide voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD)
 34. Dode wilgen worden vervangen
 35. Jurist gezocht voor stichting Hernieuwbare Warmte
 36. Interessant bezoek aan TNO op vrijdag 12 april
 37. Pasenpuzzeltocht op zondag 14 april
 38. Planten wilgen op zaterdag 20 april in Bosweide
 39. Gemeente wil PMD-afval ophalen in Bosweide
 40. GFT-afval ophalen blijft in Bosweide
 41. Essen in Bosweide hebben essentakkensterfte
 42. Gemeente gaat bomen kappen in Bosweide
 43. Burgemeester te gast bij BPT Bosweide
 44. Proef met nieuwe parkeervakken begonnen
 45. Sint op de boot door Bosweide
 46. Knotwilgen in Bosweide
 47. Afval verder scheiden in Bosweide?
 48. Witte voetjes actie in Bosweide: BPT Bosweide en Politie samen langs de huizen
 49. Pilot met nieuwe parkeervakken?
 50. Berenklauw in Bosweide?