Menu

Nieuws

Bosweide presenteert!

 • Geschreven door Bosweide

Lees meer...In deze vlog neemt Bewonersvereniging Bosweide u in vogelvlucht mee en komt u te weten op welke gebieden zij zich actief inzetten voor de buurt

Lees meer...

Geluidsoverlast Laan van Hoornwijck

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente Den Haag liet onlangs weten, dat ze het niet als hun taak zien om iets te ondernemen om de geluidsoverlast van de Laan van Hoornwijck voor de bewoners van Bosweide te verminderen. Ze meldden wel, dat ze het probleem bij de politie gemeld hadden en verzocht hadden om te letten op de handhaving van de snelheid aan de Laan van Hoornwijck.

Lees meer...

Zienswijze betreffende de verbreding van de A4

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Onlangs kwam de volgende reactie op de ingediende zienswijze binnen:
U heeft tussen 8 mei en 18 juni 2020 een zienswijze ingediend over het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit A4 Haaglanden-N14. Uw zienswijze is geregistreerd met het nummer 74411022.
In dit bericht informeren wij u over de vertraging van het project A4 Haaglanden-N14 en daarmee de stand van zaken rondom het antwoord

Lees meer...

Bloembollenvelden bij de Bosplas

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente Den Haag heeft voorgesteld om de grasweides bij de Bosplas deels te vervangen door bloembollenvelden. In eerste instantie was het voorstel om het grootste gedeelte van het sportveldje, waar de doeltjes staan, te beplanten. Dit voorstel hebben we afgewezen, aangezien dit veldje veel voor voetballen en andere sporten gebruikt wordt.

Lees meer...

Snoeien knotwilgen Boswinde

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De wilgen zijn 3 jaar geleden aangeplant, afgesproken is dat na drie jaar de wilgen worden geknot. De jonge bomen hebben eerst voldoende blad nodig om te groeien, maar de jonge boom mag nog geen zwaar hout (te dikke takken) gaan vormen, want die kunnen afbreken.

Lees meer...

Werkzaamheden fietspad in volle gang

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Zoals iedereen heeft kunnen zien, zijn de werkzaamheden aan de fietspaden in Bosweide in volle gang. Het werk aan de Postenkade is praktisch klaar. Als eerste zijn de lantaarnpalen verschoven. Deze staan nu zeer dicht tegen het voetpad. Halverwege de Postenkade is er nu een knik. De nieuwe overgangen zijn minder steil.

Lees meer...

Vertraging ondergrondse containers

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Enige tijd geleden stonden aan het begin van wijk, op de hoek van de Guirlande en de Wingerd, eindelijk de containers klaar, die ondergronds geplaatst zouden worden. Na korte tijd verdwenen die containers weer, zonder ondergronds geplaatst te zijn. Daarom vroegen we de gemeente om opheldering. We kregen het volgende antwoord:

Lees meer...

Start werkzaamheden fietspad

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente heeft middels een bewonersbrief laten weten op 18 oktober met de werkzaamheden aan de fietspaden te starten. Men begint met het verplaatsen van de lichtmasten. Daarna gaat met de fietspaden zelf verplaatsen. Eerst zal aan de Postenkade gewerkt worden, daarna aan de Ringelwikke.

Lees meer...

Wat nu met de wadi’s en de paaltjes

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er is de afgelopen jaren veel geschreven en gediscussieerd over de wadi’s en het wel of niet plaatsen van paaltjes bij de wadi’s. Sommige bewoners hebben paaltjes bij het gras van de wadi’s geplaatst om te voorkomen, dat bewoners in het gras parkeren. Het parkeren in het gras is verboden, net als parkeren op de weg. Soms komen er handhavers langs in Bosweide om hier boetes voor uit te delen.

Lees meer...

Bosweide: werkzaamheden fietspaden en kruisingen

 • Geschreven door Gemeente Den Haag

Lees meer...De gemeente maakt de fietspaden en kruisingen aan de Ringelwikke en Postenkade veiliger voor fietsers en voetgangers. De oversteekplekken voor fietsers krijgen extra aandacht. Het werk start 18 oktober en duurt tot eind december 2021.

Lees meer...

Geen verandering van hekjes tussen Wingerd 72 en 74

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De bewonersvereniging heeft zich in de afgelopen tijd bij de gemeente ervoor beijverd de aansluiting tussen het smalle paadje tussen de Wingerd 72 en 74 en het fietspad de Postenkade veiliger te maken. Dit paadje wordt door veel bewoners gebruikt om naar de Bosplas te wandelen.

Lees meer...

PMD-containers

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente heeft toegezegd de huidige bovengrondse containers voor PMD-afval, glas en kleren, die bij het begin van de Guirlande en de Wingerd staan, voor het einde van het jaar onder de grond te brengen. De capaciteit zal verdubbelen, van anderhalve naar 3 ton per container. Hopelijk zullen we dan verlost zijn van de rommel, die het gevolg is van achtergelaten vuilniszakken.

Lees meer...

Herbeplanting Bosplas

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...In het voorjaar heeft de gemeente een deel van de lege plekken, die overbleven na de bomenkap van vorig jaar, weer opgevuld met nieuwe aanplant, zoals hier aan de Bosplas. De nieuwe bomen zijn in de afgelopen maanden al aardig gegroeid. Het herbeplanten is hiermee voorlopig klaar.

Lees meer...

Notulen ALV Bosweide 24 maart 2021

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Onlangs is de jaarlijkse ALV van Bewonersvereniging Bosweide gehouden. De notulen van deze avond vindt u onderin als bijlage bij dit artikel.

Lees meer...

Beplanten wadi’s in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...We hebben de gemeentelijke groenbeheerder van het stadsdeel Ypenburg-Leidschenveen gevraagd uiteen te zetten hoe hij wenst dat bewoners van Bosweide met de wadi’s omgaan, indien zij die zelf in beheer zouden nemen, en ook om voorbeelden van gewenste beplanting te sturen. Wij ontvingen de volgende tekst en foto’s:

Lees meer...

Populieren bij de Bosplas geveld

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente heeft een aantal zieke populieren bij de Bosplas omgezaagd. Er liggen momenteel grote stukken van stammen naast de weg, die binnenkort afgevoerd zullen worden. Op de onderstaande foto’s kan het verschil gezien worden. Ontdek de 10 verschillen!

Lees meer...

Nieuwe AED in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Op de Wingerd 57, 2496VH, is een nieuwe AED geplaatst. De AED is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en is sinds kort operationeel. Er bevindt zich ook een AED aan de Boswinde 65. Deze is ook permanent operationeel. Er bevindt zich nog een derde AED in Bosweide, namelijk in de Sporthal Boswijk, achter het Lyceum Ypenburg, maar deze is alleen operationeel wanneer de sporthal open is.

Lees meer...

Trillingen in Bosweide door Rotterdamsebaan?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Een Bosweide bewoner meldde onlangs de laatste tijd last van trillingen in het huis te hebben, die soms al ’s ochtends vroeg te merken waren en soms zo hevig, dat men er wakker van werd. Daarom de vraag of andere bewoners daar ook last van hebben gehad. En zo, wat zou dan de oorzaak kunnen zijn? Zijn het generatoren, die bij de ingang van de Rotterdamsebaan staan? Of heeft het een andere oorzaak?

Lees meer...

Watersnoodkanaal in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Met de extreme regenval van de afgelopen weken stonden veel parkeerplaatsen in Bosweide meerdere dagenlang blank. Dat maakt deze parkeerplaatsen moeilijk te gebruiken. Aan de Guirlande, op de hoek bij de Boswinde moet er ergens een ingenieur wonen, want daar viel onderstaande oplossing voor de watersnood te zien.

Lees meer...

Uitspraak Raad van State betreffende stikstofuitstoot

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De Raad van State heeft onlangs minister van Nieuwenhuizen teruggefloten vanwege de rekenmethode die gebruikt wordt om de stikstofuitstoot van wegen te bepalen. Bij de modellen wordt ervan uitgegaan, dat er om meer dan 5 kilometer afstand van een weg geen effect meer is. Dit besluit betrof enkel de uitbreiding van de A15 in Gelderland.

Lees meer...

Mag je de haag bij het huis vervangen door een tuinhek?

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er worden regelmatig vragen gesteld over de standaard hagen die vele percelen in Bosweide begrenzen. Deze hagen zijn bij de bouw van Bosweide geplant en eerste bewoners hadden in hun contract staan, dat deze haag intact moest blijven. Tweede en latere bewoners hebben dit echter normaliter niet meer in hun contract staan, wat de vraag opwerpt, of men vrij is deze haag door iets anders te vervangen.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Verrommeling Bosweide
 2. Voortuin nieuwjaarsborrel
 3. Talud Bosweide gebruikt voor opname DJ
 4. Voorstel inzake de fietspaden in Bosweide bij commissie Leefomgeving
 5. Rooien van bomen begonnen
 6. Wadi’s diverser
 7. Parkeerplaatsen Bosweide
 8. Fietspaden Bosweide
 9. Nieuwe speeltuin Serpentine
 10. Parkeerplekken en Afpaling wadi’s
 11. PMD bakken lopen over
 12. Stoepkrijttekeningen
 13. Trekfietstrace en aanpassing verkeerssituatie Bosweide
 14. Bewonersvereniging Bosweide heeft zienswijze over de uitbreiding van de A4 ingediend
 15. Gemeente haalt graffiti weg in Bosweide
 16. Algemene Ledenvergadering Bosweide was op 24 juni via Zoom
 17. Buurt BBQ op 5 september 2020
 18. BuurtPreventieTeam zoekt nieuwe leden
 19. ALV Bosweide woensdag 24 juni via Zoom
 20. Activiteiten Bosweide na de zomer
 21. Gewijzigd plan van de gemeente voor fietspaden ontvangen
 22. Nieuw voetpad op de geluidswal
 23. Afpaling wadi’s
 24. Veroorzaken loslopende katten overlast?
 25. Algemene Ledenvergadering Bosweide op 24 juni via Zoom
 26. Algemene Ledenvergadering op 18 maart in Piet Vink
 27. Overheid biedt Bosweide geen verdere bescherming tegen geluidsoverlast bij verbreding A4
 28. Overleg bewoners met bewonersvereniging over fietspaden
 29. Overleg bewonersvereniging met de gemeente over fietspaden
 30. Verzameld nieuws uit Bosweide
 31. Opgeblazen afvalbakken
 32. Discussieavond op 22 januari om 20:00 uur in het Piet Vink Centrum
 33. Overige mogelijke maatregelen betreffende het fiets- en bromverkeer in Bosweide
 34. Logo lustrum Bosweide onthuld op gezellige nieuwjaarsborrel
 35. Geen bromverkeer op de fietspaden in Bosweide
 36. Waar komt het fietspad en voetpad?
 37. Succesvolle interventie in de gemeenteraad
 38. Halloween op zaterdag 2 november: precies tussen de buien in
 39. Hoe maak je de tuinen van Bosweide egelvriendelijk?
 40. Asfaltering wandelpaden
 41. Bosborrel op 7 september
 42. Fietsviaduct over A4 is geplaatst
 43. Halloween op zaterdag 2 november: meld je aan met een act
 44. Eigen containers voor Bosweide voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD)
 45. Dode wilgen worden vervangen
 46. Jurist gezocht voor stichting Hernieuwbare Warmte
 47. Interessant bezoek aan TNO op vrijdag 12 april
 48. Pasenpuzzeltocht op zondag 14 april
 49. Planten wilgen op zaterdag 20 april in Bosweide
 50. Gemeente wil PMD-afval ophalen in Bosweide