Menu

Nieuws

Bosweide presenteert!

 • Geschreven door Bosweide

Lees meer...In deze vlog neemt Bewonersvereniging Bosweide u in vogelvlucht mee en komt u te weten op welke gebieden zij zich actief inzetten voor de buurt

Lees meer...

Containers eindelijk ondergronds geplaatst

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Men is ongeveer 2 weken bezig geweest met het plaatsen van de ondergrondse containers. Na een vertraging van een paar maanden als gevolg van het ontbreken van de juiste vergunningen kon het nu het gebeuren. Ongelukkigerwijze viel de plaatsing samen met de werkzaamheden aan de fietspaden, waardoor Bosweide 1 grote bouwplaats leek en het verkeer flink gehinderd werd.

Lees meer...

Minibiebs in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...In het verleden is er een minibieb in Bosweide geweest, langs de Postenkade. Deze is indertijd door vandalisme rond oud- en nieuw afgebrand. Wellicht is het een leuk idee, om 1 of 2 nieuwe minibiebs in Bosweide te plaatsen. Dit heeft alleen kans van succes, indien individuele bewoners de verantwoordelijkheid voor zo’n minibieb op zich willen nemen.

Lees meer...

Ringelwikke nadert ook voltooiing

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Alleen de 2e helft van de Ringelwikke is verlegd. De knik in de Ringelwikke zit naast het appartementencomplex tegenover het speelveld naast de Bosplas. De overgangen zijn net als bij de Postenkade minder steil als voorheen, wat het voor auto’s gemakkelijker maakt om er sneller overheen te rijden.

Lees meer...

Aanleg bloembollenvelden bij de Bosplas

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente Den Haag heeft geen gras laten groeien over de aanleg van de bloembollenvelden bij de Bosplas. Er zijn twee ruime stroken gras verwijderd. Eentje bij het trapveldje en eentje bij de ligweide/hondenuitlaatplaats bij de Bosplas. Met name bij de ligweide/hondenuitlaatplaats is de hoeveelheid ruimte flink afgenomen.

Lees meer...

Werkzaamheden aan de Postenkade zorgen voor commotie

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Bij de werkzaamheden aan de fietspaden is zwaar materieel gebruikt, dat op sommige plaatsen diepe bandensporen nagelaten heeft. Deze dieplader kwam vast te zitten in de wadi. De uitvoerders zijn helaas nier erg goed door de gemeente geïnstrueerd. De gemeente is geïnformeerd betreffende deze miskleunen. De gemeente heeft inmiddels de uitvoerder gevraagd de schade aan de wadi’s het herstellen.

Lees meer...

Terugblik Sint Maarten en Sinterklaas

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Al weer even geleden vonden de jaarlijkse activiteiten rondom Sint maarten en Sinterklaas plaats in Bosweide.

Lees meer...

Nieuwjaarsborrel verspreid over Bosweide: Happen en stappen!

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Happen en Stappen gaat door! Afgelopen zaterdag hebben we allemaal gehoord dat Nederland helaas weer in Lock down gaat. Naar aanleiding hiervan heeft de evenementencommissie natuurlijk goed gekeken of dat gevolgen heeft voor de komende activiteiten. Het goede nieuws is dat wij ervan overtuigd zijn dat onze Happen en Stappen wandeling op 9 januari Coronaproof is en dus door kan gaan!

Lees meer...

Geluidsoverlast Laan van Hoornwijck

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente Den Haag liet onlangs weten, dat ze het niet als hun taak zien om iets te ondernemen om de geluidsoverlast van de Laan van Hoornwijck voor de bewoners van Bosweide te verminderen. Ze meldden wel, dat ze het probleem bij de politie gemeld hadden en verzocht hadden om te letten op de handhaving van de snelheid aan de Laan van Hoornwijck.

Lees meer...

Zienswijze betreffende de verbreding van de A4

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Onlangs kwam de volgende reactie op de ingediende zienswijze binnen:
U heeft tussen 8 mei en 18 juni 2020 een zienswijze ingediend over het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit A4 Haaglanden-N14. Uw zienswijze is geregistreerd met het nummer 74411022.
In dit bericht informeren wij u over de vertraging van het project A4 Haaglanden-N14 en daarmee de stand van zaken rondom het antwoord

Lees meer...

Bloembollenvelden bij de Bosplas

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente Den Haag heeft voorgesteld om de grasweides bij de Bosplas deels te vervangen door bloembollenvelden. In eerste instantie was het voorstel om het grootste gedeelte van het sportveldje, waar de doeltjes staan, te beplanten. Dit voorstel hebben we afgewezen, aangezien dit veldje veel voor voetballen en andere sporten gebruikt wordt.

Lees meer...

Snoeien knotwilgen Boswinde

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De wilgen zijn 3 jaar geleden aangeplant, afgesproken is dat na drie jaar de wilgen worden geknot. De jonge bomen hebben eerst voldoende blad nodig om te groeien, maar de jonge boom mag nog geen zwaar hout (te dikke takken) gaan vormen, want die kunnen afbreken.

Lees meer...

Werkzaamheden fietspad in volle gang

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Zoals iedereen heeft kunnen zien, zijn de werkzaamheden aan de fietspaden in Bosweide in volle gang. Het werk aan de Postenkade is praktisch klaar. Als eerste zijn de lantaarnpalen verschoven. Deze staan nu zeer dicht tegen het voetpad. Halverwege de Postenkade is er nu een knik. De nieuwe overgangen zijn minder steil.

Lees meer...

Vertraging ondergrondse containers

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Enige tijd geleden stonden aan het begin van wijk, op de hoek van de Guirlande en de Wingerd, eindelijk de containers klaar, die ondergronds geplaatst zouden worden. Na korte tijd verdwenen die containers weer, zonder ondergronds geplaatst te zijn. Daarom vroegen we de gemeente om opheldering. We kregen het volgende antwoord:

Lees meer...

Start werkzaamheden fietspad

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente heeft middels een bewonersbrief laten weten op 18 oktober met de werkzaamheden aan de fietspaden te starten. Men begint met het verplaatsen van de lichtmasten. Daarna gaat met de fietspaden zelf verplaatsen. Eerst zal aan de Postenkade gewerkt worden, daarna aan de Ringelwikke.

Lees meer...

Wat nu met de wadi’s en de paaltjes

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Er is de afgelopen jaren veel geschreven en gediscussieerd over de wadi’s en het wel of niet plaatsen van paaltjes bij de wadi’s. Sommige bewoners hebben paaltjes bij het gras van de wadi’s geplaatst om te voorkomen, dat bewoners in het gras parkeren. Het parkeren in het gras is verboden, net als parkeren op de weg. Soms komen er handhavers langs in Bosweide om hier boetes voor uit te delen.

Lees meer...

Bosweide: werkzaamheden fietspaden en kruisingen

 • Geschreven door Gemeente Den Haag

Lees meer...De gemeente maakt de fietspaden en kruisingen aan de Ringelwikke en Postenkade veiliger voor fietsers en voetgangers. De oversteekplekken voor fietsers krijgen extra aandacht. Het werk start 18 oktober en duurt tot eind december 2021.

Lees meer...

Geen verandering van hekjes tussen Wingerd 72 en 74

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De bewonersvereniging heeft zich in de afgelopen tijd bij de gemeente ervoor beijverd de aansluiting tussen het smalle paadje tussen de Wingerd 72 en 74 en het fietspad de Postenkade veiliger te maken. Dit paadje wordt door veel bewoners gebruikt om naar de Bosplas te wandelen.

Lees meer...

PMD-containers

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente heeft toegezegd de huidige bovengrondse containers voor PMD-afval, glas en kleren, die bij het begin van de Guirlande en de Wingerd staan, voor het einde van het jaar onder de grond te brengen. De capaciteit zal verdubbelen, van anderhalve naar 3 ton per container. Hopelijk zullen we dan verlost zijn van de rommel, die het gevolg is van achtergelaten vuilniszakken.

Lees meer...

Herbeplanting Bosplas

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...In het voorjaar heeft de gemeente een deel van de lege plekken, die overbleven na de bomenkap van vorig jaar, weer opgevuld met nieuwe aanplant, zoals hier aan de Bosplas. De nieuwe bomen zijn in de afgelopen maanden al aardig gegroeid. Het herbeplanten is hiermee voorlopig klaar.

Lees meer...

Notulen ALV Bosweide 24 maart 2021

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Onlangs is de jaarlijkse ALV van Bewonersvereniging Bosweide gehouden. De notulen van deze avond vindt u onderin als bijlage bij dit artikel.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Beplanten wadi’s in Bosweide
 2. Populieren bij de Bosplas geveld
 3. Nieuwe AED in Bosweide
 4. Trillingen in Bosweide door Rotterdamsebaan?
 5. Watersnoodkanaal in Bosweide
 6. Uitspraak Raad van State betreffende stikstofuitstoot
 7. Mag je de haag bij het huis vervangen door een tuinhek?
 8. Verrommeling Bosweide
 9. Voortuin nieuwjaarsborrel
 10. Talud Bosweide gebruikt voor opname DJ
 11. Voorstel inzake de fietspaden in Bosweide bij commissie Leefomgeving
 12. Rooien van bomen begonnen
 13. Wadi’s diverser
 14. Parkeerplaatsen Bosweide
 15. Fietspaden Bosweide
 16. Nieuwe speeltuin Serpentine
 17. Parkeerplekken en Afpaling wadi’s
 18. PMD bakken lopen over
 19. Stoepkrijttekeningen
 20. Trekfietstrace en aanpassing verkeerssituatie Bosweide
 21. Bewonersvereniging Bosweide heeft zienswijze over de uitbreiding van de A4 ingediend
 22. Gemeente haalt graffiti weg in Bosweide
 23. Algemene Ledenvergadering Bosweide was op 24 juni via Zoom
 24. Buurt BBQ op 5 september 2020
 25. BuurtPreventieTeam zoekt nieuwe leden
 26. ALV Bosweide woensdag 24 juni via Zoom
 27. Activiteiten Bosweide na de zomer
 28. Gewijzigd plan van de gemeente voor fietspaden ontvangen
 29. Nieuw voetpad op de geluidswal
 30. Afpaling wadi’s
 31. Veroorzaken loslopende katten overlast?
 32. Algemene Ledenvergadering Bosweide op 24 juni via Zoom
 33. Algemene Ledenvergadering op 18 maart in Piet Vink
 34. Overheid biedt Bosweide geen verdere bescherming tegen geluidsoverlast bij verbreding A4
 35. Overleg bewoners met bewonersvereniging over fietspaden
 36. Overleg bewonersvereniging met de gemeente over fietspaden
 37. Verzameld nieuws uit Bosweide
 38. Opgeblazen afvalbakken
 39. Discussieavond op 22 januari om 20:00 uur in het Piet Vink Centrum
 40. Overige mogelijke maatregelen betreffende het fiets- en bromverkeer in Bosweide
 41. Logo lustrum Bosweide onthuld op gezellige nieuwjaarsborrel
 42. Geen bromverkeer op de fietspaden in Bosweide
 43. Waar komt het fietspad en voetpad?
 44. Succesvolle interventie in de gemeenteraad
 45. Halloween op zaterdag 2 november: precies tussen de buien in
 46. Hoe maak je de tuinen van Bosweide egelvriendelijk?
 47. Asfaltering wandelpaden
 48. Bosborrel op 7 september
 49. Fietsviaduct over A4 is geplaatst
 50. Halloween op zaterdag 2 november: meld je aan met een act