Menu

Nieuws

Bosweide presenteert!

 • Geschreven door Bosweide

Lees meer...In deze vlog neemt Bewonersvereniging Bosweide u in vogelvlucht mee en komt u te weten op welke gebieden zij zich actief inzetten voor de buurt

Lees meer...

Keuze speeltuin ter hoogte van Wingerd 158

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Enige tijd geleden konden de bewoners van Bosweide kiezen uit 2 ontwerpen van de firma Eibe. Optie 1 werd meest gekozen. Echter een aantal bewoners gaven bij de gemeente aan dat het mogelijk was de dubbele schommel te vervangen voor iets anders, aangezien om de hoek bij de Guirlande vorige jaar al een nieuwe dubbele schommel was geplaatst.

Lees meer...

Papiercontainers bij appartementencomplexen

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Niet alle bewoners van de appartementencomplexen hebben een blauwe papiercontainer. Een aantal bewoners van appartementengebouw nummer “2” (Wingerd 94-124) hebben deze wel. Deze vier containers staan in de garage en de bewoners kunnen hun oud papier daarin kwijt.

Lees meer...

Snoeien wilgen

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De wilgen aan de Laan van Hoornwijck worden binnenkort gesnoeid. In het convenant, dat indertijd met de gemeente gesloten is, is afgesproken, dat de bewoners van de Boswinde, waarvan de tuinen grenzen aan de rij van wilgen, deze zullen onderhouden. De bewoners, die mee willen helpen met het snoeien, kunnen zich aanmelden bij Patrick Dietz van de Boswinde 83:

Lees meer...

Kappen bomen

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...In januari heeft de gemeente een aantal bomen in Bosweide gekapt. De meeste bomen moesten in verband met de veiligheid gekapt worden, omdat in geval van storm er een groot risico zou zijn, dan deze bomen om zouden waaien. Daarmee zijn wellicht grote problemen voorkomen.

Lees meer...

Nieuwjaarsborrel verspreid over Bosweide: Happen en stappen!

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De nieuwjaarsborrel op 9 januari was een groot succes. Het was droog en niet erg koud. Daardoor waren er veel deelnemers. Op 6 verschillende adressen kon er buiten iets gegeten of gedronken worden. Onderstaande link bevat een video van een bewoner van het evenement. Het geeft een heel leuke indruk van het gebeuren

Lees meer...

ALV op donderdag 7 april over de wijkagenda Ypenburg

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 7 april om 20 uur in het Lyceum Ypenburg. Het voornaamste punt van discussie zal de wijkagenda voor Ypenburg zijn. Deze wijkagenda is door de gemeente geïnitieerd. Iedere 4 jaar wordt door de gemeente een wijkplan gemaakt.

Lees meer...

Containers eindelijk ondergronds geplaatst

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Men is ongeveer 2 weken bezig geweest met het plaatsen van de ondergrondse containers. Na een vertraging van een paar maanden als gevolg van het ontbreken van de juiste vergunningen kon het nu het gebeuren. Ongelukkigerwijze viel de plaatsing samen met de werkzaamheden aan de fietspaden, waardoor Bosweide 1 grote bouwplaats leek en het verkeer flink gehinderd werd.

Lees meer...

Minibiebs in Bosweide

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...In het verleden is er een minibieb in Bosweide geweest, langs de Postenkade. Deze is indertijd door vandalisme rond oud- en nieuw afgebrand. Wellicht is het een leuk idee, om 1 of 2 nieuwe minibiebs in Bosweide te plaatsen. Dit heeft alleen kans van succes, indien individuele bewoners de verantwoordelijkheid voor zo’n minibieb op zich willen nemen.

Lees meer...

Ringelwikke nadert ook voltooiing

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Alleen de 2e helft van de Ringelwikke is verlegd. De knik in de Ringelwikke zit naast het appartementencomplex tegenover het speelveld naast de Bosplas. De overgangen zijn net als bij de Postenkade minder steil als voorheen, wat het voor auto’s gemakkelijker maakt om er sneller overheen te rijden.

Lees meer...

Aanleg bloembollenvelden bij de Bosplas

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente Den Haag heeft geen gras laten groeien over de aanleg van de bloembollenvelden bij de Bosplas. Er zijn twee ruime stroken gras verwijderd. Eentje bij het trapveldje en eentje bij de ligweide/hondenuitlaatplaats bij de Bosplas. Met name bij de ligweide/hondenuitlaatplaats is de hoeveelheid ruimte flink afgenomen.

Lees meer...

Werkzaamheden aan de Postenkade zorgen voor commotie

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Bij de werkzaamheden aan de fietspaden is zwaar materieel gebruikt, dat op sommige plaatsen diepe bandensporen nagelaten heeft. Deze dieplader kwam vast te zitten in de wadi. De uitvoerders zijn helaas nier erg goed door de gemeente geïnstrueerd. De gemeente is geïnformeerd betreffende deze miskleunen. De gemeente heeft inmiddels de uitvoerder gevraagd de schade aan de wadi’s het herstellen.

Lees meer...

Terugblik Sint Maarten en Sinterklaas

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Al weer even geleden vonden de jaarlijkse activiteiten rondom Sint maarten en Sinterklaas plaats in Bosweide.

Lees meer...

Nieuwjaarsborrel verspreid over Bosweide: Happen en stappen!

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Happen en Stappen gaat door! Afgelopen zaterdag hebben we allemaal gehoord dat Nederland helaas weer in Lock down gaat. Naar aanleiding hiervan heeft de evenementencommissie natuurlijk goed gekeken of dat gevolgen heeft voor de komende activiteiten. Het goede nieuws is dat wij ervan overtuigd zijn dat onze Happen en Stappen wandeling op 9 januari Coronaproof is en dus door kan gaan!

Lees meer...

Geluidsoverlast Laan van Hoornwijck

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente Den Haag liet onlangs weten, dat ze het niet als hun taak zien om iets te ondernemen om de geluidsoverlast van de Laan van Hoornwijck voor de bewoners van Bosweide te verminderen. Ze meldden wel, dat ze het probleem bij de politie gemeld hadden en verzocht hadden om te letten op de handhaving van de snelheid aan de Laan van Hoornwijck.

Lees meer...

Zienswijze betreffende de verbreding van de A4

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Onlangs kwam de volgende reactie op de ingediende zienswijze binnen:
U heeft tussen 8 mei en 18 juni 2020 een zienswijze ingediend over het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit A4 Haaglanden-N14. Uw zienswijze is geregistreerd met het nummer 74411022.
In dit bericht informeren wij u over de vertraging van het project A4 Haaglanden-N14 en daarmee de stand van zaken rondom het antwoord

Lees meer...

Bloembollenvelden bij de Bosplas

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente Den Haag heeft voorgesteld om de grasweides bij de Bosplas deels te vervangen door bloembollenvelden. In eerste instantie was het voorstel om het grootste gedeelte van het sportveldje, waar de doeltjes staan, te beplanten. Dit voorstel hebben we afgewezen, aangezien dit veldje veel voor voetballen en andere sporten gebruikt wordt.

Lees meer...

Snoeien knotwilgen Boswinde

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De wilgen zijn 3 jaar geleden aangeplant, afgesproken is dat na drie jaar de wilgen worden geknot. De jonge bomen hebben eerst voldoende blad nodig om te groeien, maar de jonge boom mag nog geen zwaar hout (te dikke takken) gaan vormen, want die kunnen afbreken.

Lees meer...

Werkzaamheden fietspad in volle gang

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Zoals iedereen heeft kunnen zien, zijn de werkzaamheden aan de fietspaden in Bosweide in volle gang. Het werk aan de Postenkade is praktisch klaar. Als eerste zijn de lantaarnpalen verschoven. Deze staan nu zeer dicht tegen het voetpad. Halverwege de Postenkade is er nu een knik. De nieuwe overgangen zijn minder steil.

Lees meer...

Vertraging ondergrondse containers

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...Enige tijd geleden stonden aan het begin van wijk, op de hoek van de Guirlande en de Wingerd, eindelijk de containers klaar, die ondergronds geplaatst zouden worden. Na korte tijd verdwenen die containers weer, zonder ondergronds geplaatst te zijn. Daarom vroegen we de gemeente om opheldering. We kregen het volgende antwoord:

Lees meer...

Start werkzaamheden fietspad

 • Geschreven door Tomas Raming

Lees meer...De gemeente heeft middels een bewonersbrief laten weten op 18 oktober met de werkzaamheden aan de fietspaden te starten. Men begint met het verplaatsen van de lichtmasten. Daarna gaat met de fietspaden zelf verplaatsen. Eerst zal aan de Postenkade gewerkt worden, daarna aan de Ringelwikke.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Wat nu met de wadi’s en de paaltjes
 2. Geen verandering van hekjes tussen Wingerd 72 en 74
 3. PMD-containers
 4. Herbeplanting Bosplas
 5. Notulen ALV Bosweide 24 maart 2021
 6. Beplanten wadi’s in Bosweide
 7. Populieren bij de Bosplas geveld
 8. Nieuwe AED in Bosweide
 9. Trillingen in Bosweide door Rotterdamsebaan?
 10. Watersnoodkanaal in Bosweide
 11. Uitspraak Raad van State betreffende stikstofuitstoot
 12. Mag je de haag bij het huis vervangen door een tuinhek?
 13. Verrommeling Bosweide
 14. Voortuin nieuwjaarsborrel
 15. Talud Bosweide gebruikt voor opname DJ
 16. Voorstel inzake de fietspaden in Bosweide bij commissie Leefomgeving
 17. Rooien van bomen begonnen
 18. Wadi’s diverser
 19. Parkeerplaatsen Bosweide
 20. Fietspaden Bosweide
 21. Nieuwe speeltuin Serpentine
 22. Parkeerplekken en Afpaling wadi’s
 23. PMD bakken lopen over
 24. Stoepkrijttekeningen
 25. Bewonersvereniging Bosweide heeft zienswijze over de uitbreiding van de A4 ingediend
 26. Gemeente haalt graffiti weg in Bosweide
 27. Algemene Ledenvergadering Bosweide was op 24 juni via Zoom
 28. Buurt BBQ op 5 september 2020
 29. BuurtPreventieTeam zoekt nieuwe leden
 30. ALV Bosweide woensdag 24 juni via Zoom
 31. Activiteiten Bosweide na de zomer
 32. Gewijzigd plan van de gemeente voor fietspaden ontvangen
 33. Nieuw voetpad op de geluidswal
 34. Afpaling wadi’s
 35. Veroorzaken loslopende katten overlast?
 36. Algemene Ledenvergadering Bosweide op 24 juni via Zoom
 37. Algemene Ledenvergadering op 18 maart in Piet Vink
 38. Overheid biedt Bosweide geen verdere bescherming tegen geluidsoverlast bij verbreding A4
 39. Overleg bewoners met bewonersvereniging over fietspaden
 40. Overleg bewonersvereniging met de gemeente over fietspaden
 41. Verzameld nieuws uit Bosweide
 42. Opgeblazen afvalbakken
 43. Discussieavond op 22 januari om 20:00 uur in het Piet Vink Centrum
 44. Overige mogelijke maatregelen betreffende het fiets- en bromverkeer in Bosweide
 45. Logo lustrum Bosweide onthuld op gezellige nieuwjaarsborrel
 46. Geen bromverkeer op de fietspaden in Bosweide
 47. Waar komt het fietspad en voetpad?
 48. Succesvolle interventie in de gemeenteraad
 49. Halloween op zaterdag 2 november: precies tussen de buien in
 50. Hoe maak je de tuinen van Bosweide egelvriendelijk?