Menu

inspraakDe gemeente heeft onderzoek laten doen naar de kwaliteit van inspraak en samenspraak in Den Haag. Het onderzoek had ten doel duidelijk te krijgen hoe de kwaliteit van inspraak en samenspraak wordt beleefd in de stad. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

 

Onderzoeksbureau AEF heeft de afgelopen maanden - parallel aan een onderzoek naar het deconcentratiebeleid van de gemeente - onderzoek gedaan naar de kwaliteit van inspraak en samenspraak in Den Haag. De resultaten en aanbevelingen zijn inmiddels bekend. Het college herkent de resultaten van het onderzoek en neemt de aanbevelingen die gedaan worden over. Het college heeft ze naar de gemeenteraad gestuurd.

 

Het onderzoek van AEF had als doel duidelijk te krijgen hoe bewoners, bewonersorganisaties en andere (gemeentelijke en niet-gemeentelijke) betrokkenen de kwaliteit van inspraak en samenspraak beleven. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Aan de onderzoekers is gevraagd met aanbevelingen te komen voor verdere verbetering van de kwaliteit van inspraak en samenspraak.


Resultaten
Na onderzoek van zes praktijkcases blijkt dat veel bewoners(organisaties) vinden dat pas van samenspraak kan worden gesproken als er ruimte is voor tweerichtingsverkeer en als de samenspraak ook echt tot een ander besluit kan leiden. Dat is nu niet altijd het geval. Als dan toch de term samenspraak wordt gebruikt voelen bewoners zich op het verkeerde been gezet. Het college zal daarop letten. Overigens tekent het college daarbij wel aan dat er niet altijd ruimte zal zijn om een andere kant op te gaan. Om de stad vooruit te brengen moeten soms moeilijke keuzes worden gemaakt.

 

Aanbevelingen
AEF formuleert ook een aantal succesfactoren, aandachts- en verbeterpunten. De gemeente moet duidelijker aangeven wat het doel van samenspraak is. Gaat het om het inventariseren van ideeën die er in de stad leven, of om het zoeken naar consensus? Het speelveld moet beter afgebakend worden, zodat het voor mensen duidelijker wordt wat er nog wel en wat niet meer beïnvloedbaar is. Verder moeten er goede afspraken gemaakt worden over het tijdpad. Het college neemt deze aanbevelingen van harte over. In aanvulling hieropmaakt het college een aantal algemene opmerkingen over inspraak en samenspraak.

 

Downloads
Onderzoeksrapport AEF Inspraak en samenspraak
Reactie van het college op het onderzoeksrapport

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn