Menu

Hoe houden we actief ogen en oren open voor verdachte zaken in de wijk.

Donderdagavond 2 oktober om 19:00 uur wordt in Cultureel Centrum Piet Vink te Ypenburg een preventieteam-bijeenkomst georganiseerd door Bewonersinitiatief Waterwijk (BIW).

 

Samen proberen we de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Wil je meer weten over bepaalde doelstellingen van zo'n preventieteam? Hoe houden we actief ogen en oren open voor verdachte zaken in de wijk. Hoe pakken we overlast, zwerfvuil, hangjongeren en graffiti aan?

Hoe betrekken we burgers bij de veiligheid van de eigen leefomgeving zodat de veiligheidsbelevenis in de wijken toeneemt? Buurtpreventie zorgt ervoor dat de politie een beter beeld krijgt van wat er in de wijken leeft onder de bewoners. Daarmee vergroten we de samenwerking tussen bewoners en politie en scheppen we een vertrouwensband tussen beiden.

 

We beginnen met presenteren van:

 

de kleding,  herkenbaarheid tijdens de ronde; wie komt wat nog te kort;

 

de cursussen die men kan volgen;

 

het meelopen met teams in andere wijken, zoals Laak of REVA;

 

de spullen die we nog kopen en het omgaan met de waterfietsen.

 

Vervolgens vanaf ca 19:45 uur

 

Presentatie door Michel Teeboom over de Rechten en Plichten van een burger in het kader van een preventieteam

 

Aansluitend of tijdens deze presentatie discussie met deelname van de wijkagent(e)(en) over hun rol in deze en eventueel het bespreken van een convenant met politie.

 

We nemen aan dat we om ca 22:00 uur klaar zijn.

 

Meld Harry Theuws,onze teamleider preventieteam BIW of u kunt komen >> . Zie ook www.waterwijk.ypenburg.nu.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn