Menu

Bewonersinitiatief Waterwijk vergadert donderdag 16 oktober a.s. in Piet Vink

 

 

 

 

 

 

 

Agenda voor de vergadering van donderdag 16 oktober 2008

20 h in de oranje zaal van het Piet Vink centrum

                                                                                                                     

spreker:                      

 

1.     Opening, vaststelling van de agenda                                                voorzitter

2.     Mededelingen                                                                       bestuur

3.     Notulen vergadering 11 september                                          voorzitter

4.     Actiepuntenlijst 11 september-vergadering                    voorzitter

5.     Bestuurszaken:                                                                    

  -  Formele vaststelling bestuurssamenstelling                          allen

  -  BPY vergadering 24 september                                          voorzitter

  -  Financiën:                                                                                  penningmeester

  Commissies:

6.     Milieu, verkeer en veiligheid                                                     Eveline e.a.

7.     Recreatie en speeltuin            Halloween en kerstfestiviteiten  Riet/voorzitter/Petra

8.     Preventieteam                                                                              Lion/Harrie Theuws

9.  Redactie en buitenwijkse activiteiten             wijkkrant oktober      Eveline

       10. Wat verder ter tafel komt  

      11. Rondvraag                                                                                    allen

      12. Sluiting                                                                                 voorzitter

 

Bij verhindering of vervanging graag bericht aan secretaris!

 

 

Uitgenodigd zijn: het bestuur (Danny, Petra, Jan Willem) en de commissievoorzitters: Eveline, Harrie, Lion en  Riet. Als vertegenwoordigster van Boog is Violette de Ronde uitgenodigd.  Ook Clemens, Piet en Netty Woelders krijgen de uitnodiging.

De vergaderingen zijn openbaar: andere commissieleden en belangstellenden zijn welkom: nodigt hen uit!

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn