Menu

Vergadering BI Waterwijk

1.Opening, vaststelling van de agenda
2.Mededelingen
3.Notulen vergadering 20 november
4.Actiepuntenlijst 20 november-vergadering
5.Bestuurszaken: 
-  Politiekeurmerk  met Gerda opnemen
-  BPY 26 nov. (o.a. nieuwjaarsborrel 24-1-09, vaste voorzitter? burgerplatform
-  Financiën: stand van zaken 31-12, overhevelen?

Commissies:
6.Milieu, verkeer en veiligheid
7.Recreatie en speeltuin kerst/oud en nieuw Ipse/Anton Constandse
8.Preventieteam  bruggen ruwen? instructie op containers, afspraak 
9.  Redactie en buitenwijkse activiteiten wijkkrant, website
10. Wat verder ter tafel komt  
11. Rondvraag
12. Sluiting

Bij verhindering of vervanging graag bericht aan secretaris! Uw secretaris is ten gevolge van heup-operatie waarschijnlijk niet bij de vergadering aanwezig; wél aanspreekbaar en bereikbaar!
Uitgenodigd zijn: het bestuur (Danny, Petra, Jan Willem) en de commissievoorzitters: Eveline, Harrie en Riet. Als vertegenwoordigster van Boog is Violette de Ronde uitgenodigd. Ook Piet krijgt de uitnodiging.
De vergaderingen zijn openbaar: andere commissieleden en belangstellenden zijn welkom: nodigt hen uit!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn