Menu

Herdenking Slag om Ypenburg

In het bijzijn van veteranen, nabestaanden en genodigden  lazen  kinderen van Basisschool De Startbaan gedichten voor.  Namens de Strijdkrachten werd een krans gelegd door  luitenant-kolonel Timmermans.

In de middaguren was de officiële kranslegging bij het ILSY plantsoen, bijgewoond door Burgemeester van Aartsen, diverse kamerleden, de Burgemeesters van Pijnacker, Nootdorp en Leidschendam,  autoriteiten van verschillende instanties, veteranen en genodigden, waaronder veel kinderen.

Na toespraken van enkele hoogwaardigheidsbekleders, en gedichten waren voorgedragen door kinderen, werd overgegaan tot de kranslegging, gevolgd door het defilé. Het geheel werd opgeluisterd door 2 overvliegende toestellen  als eerbetoon aan de gevallenen.


De Slag om Ypenburg was een van de grootste slagen van de Nederlandse strijdkrachten. Zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde zijn veel verliezen geleden. Ongeveer 100 Nederlandse Militairen sneuvelden.  Bijgaande foto-impressie geven een beeld van de plechtigheden. Foto's van de kranslegging op het ILSY plantsoen zijn hier te vinden. (foto's Dick Muijs).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn