Menu

Wijkgerichte aanpak waterbuurt

Op basis van meldingen van burgers en inzicht van gemeenteambtenaren zijn twee pijnpunten in Waterbuurt benoemd: hondenpoep en illegale bijzet. Met de aanpak van hondenpoep hebben we al ervaring. In Biesland is vorig jaar een project uitgevoerd en succesvol gebleken. De integrale aanpak van illegale bijzet is nieuw.

 

De wijkgerichte aanpak komt erop neer dat bewoners in de eerste plaats worden geïnformeerd over de regels. Wist u bijvoorbeeld dat u te allen tijde de uitwerpselen van uw hond moet opruimen? Ook in een uitrengebied. En dat u nooit vuilniszakken naast een ondergrondse container mag zetten? Ook als deze vol is.

 

Vervolgens zorgt de gemeente ervoor dat de omgeving schoon is van hondenpoep en vuilnis. Ten derde wordt een maand intensief toezicht gehouden door het handhavingsteam en medewerkers openbare ruimte. Aan het einde van de rit bekijken we of de buurt schoner is geworden.

 

De wijkgerichte aanpak kan niet zonder medewerking van bewoners. Woont u in Waterbuurt en wilt u bijdragen aan de integrale aanpak? Stuur dan een email naar .

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn