Menu

Nieuws

Wonen aan de kade van de kunst?

  • Geschreven door waterwijk
Enige tijd geleden viel bij iedere Ypenburger het mooie tijdschrift Vrijbuiten op de mat. Hierin staan de diverse kunstvoorwerpen beschreven die als een 'eerste zwerm' over Ypenburg zijn gegaan en vele huizen mooier hebben gemaakt. Tegelijkertijd werd aangekondigd dat vooral de bewoners van de nieuwe woongebieden kans maken op een tweede lichting van kunstvoorwerpen zoals de slappe zwanen, de vogelkoppen en de Ypjes.

Bewoners uit het deelgebied 'Wonen aan de kade'maken dus grote kans om hiervoor in aanmerking te komen. De redactie van B.I. Waterwijk is dan ook zeer benieuwd of zij massaal gaan intekenen. Lees meer... Lees meer...

Waterwijk ontdekt

  • Geschreven door waterwijk
De Bewonersorganisatie van Waterwijk heeft een nieuwe website. Deze website moet nog wel gevuld worden met nieuws, wetenswaardigheden over Waterwijk en met verhalen van en door bewoners uit de buurt. Doet u mee?

Waterwijk is bijvoorbeeld dé plek in Ypenburg om te vissen. Buurtbewoners melden dat ze er al een snoek, baars, voorn en vele karpers hebben gevangen. De vraag is wanneer de eerste buurtbewoner zich met foto en verhaal meldt. Deze kan gestuurd worden naar het bestuur. Die zal dan zorgen dat het bericht met foto op de website komt.
Lees meer... Lees meer...

Algemene bewonersvergadering Bewonersinitiatief Waterwijk (BIW)

  • Geschreven door waterwijk
Buurtbewoners van Waterwijk kunnen donderdagavond 24 mei deelnemen aan de algemene bewonersvergadering in het Piet Vink Centrum. Behalve de kennismaking van het bestuur met de bewoners zoekt het bewonersinitiatief vrijwilligers voor het ontplooien van activiteiten in de buurt. Een presentatie van de aanwezige werkgroepen en de uiteenzetting van de organisatie vormen onderdeel van het programma. Het BIW streeft naar een leefbaar en vriendelijk maken en houden van de buurt. Lees meer...

Verwijderen voetbalkooi Mieogvaart

  • Geschreven door waterwijk
Begin mei start de Dienst Stadsbeheer met het verwijderen van de voetbalkooi in de Mieogvaart. Dit is na overleg met de bewoners besloten vanwege de overlast die de kooi veroorzaakt. Op de plek waar nu de voetbalkooi staat komen twee beplantingsvakken met sierbeplanting. Het compenseren van de voetbalgelegenheid zal te zijner tijd plaats vinden aan de Nijkampvaart/Van Kampenvaart. Hiervoor wordt een apart inspraaktraject gestart met omwonenden.Lees meer... Lees meer...

Herinrichting plaats multikooi

  • Geschreven door waterwijk
Aan de Mieogvaart staat tussen de woonblokken een voetbalkooi die intensief gebruikt wordt door de jeugd. Zelfs zo intensief dat voor direct-omwonenden een onleefbare situatie is ontstaan. Na diverse klachten bij de Dienst Stadsbeheer is aan de wijkagent gevraagd de situatie te monitoren. Na enkele weken kwam ook de politie tot de conclusie dat de klachten van de omwonenden terecht zijn en dat moet worden ingegrepen. Vervolgens is in overleg met wethouder Dekker besloten de multikooi weg te halen en de speelplek om te vormen.Lees meer... Lees meer...