Menu

Wijkagent Paul Poelman: bewoners moeten meer met elkaar communiceren

DSC02405.JPGMet ingang van juni 2017 is Paul benoemd als wijkagent van de wijk Morgenweide op Ypenburg. Tegelijkertijd vervuld hij ook die functie voor de wijken De Kaden en Bosweide, in afwachting van nieuwe wijkagenten die de opengevallen plaatsen zullen gaan innemen. Paul is 53 jaar, werkt sinds 2001 bij de politie, eerst in Delft, vervolgens in Leidschenveen en nu Ypenburg.

Voor die tijd  heeft hij onder meer bij defensie en de spoorwegen gewerkt. U maakt kennis met hem terwijl we in de politiebus door de wijken rijden. Paul, welke eigenschappen moet een wijkagent hebben?  “Goed kunnen luisteren,  op een prettige manier met bewoners om kunnen gaan, handelend optreden daar waar het nodig is, mensen verwijzen naar betreffende instanties, achtergronden kennen, meedenken,  kortom , ik beschouw mijzelf wel eens als een sociaal werker.  Dat sociale aspect is belangrijk; wijkagent zijn houdt ook in dat ik wijkbewoners die  in een conflictsituatie zitten  in contact probeer te brengen  met de tegenpartij zodat ze met elkaar in gesprek gaan en zelf een oplossing proberen vinden voor het probleem.  Daar waar nodig is help ik, maar in eerste proberen zelf  een oplossing zoeken.”

Heb jij genoeg tijd om in de wijken aanwezig te zijn om goed contact te hebben met de bewoners?  “Helaas heb ik dat nog te weinig; dat komt doordat we onderbezet zijn maar ook door (te) veel administratieve taken. Gelukkig heb ik nu een stagiair die meegaat en er zijn plannen om het aantal wijkagenten uit te breiden van twee naar vijf. Contact met de wijkbewoners, weten wat er omgaat in de wijk is belangrijk.”

Het contact met de diverse organisaties die werkzaam zijn in de wijken, hoe verloopt dat ? “Ik ben nog maar kort wijkagent, dus ben ik mij volop aan het oriënteren op dat traject. Dat proces moet groeien en heeft tijd nodig maar ik hoop zo snel mogelijk alles en iedereen te leren kennen. Ook wil ik in de tijd wekelijks een spreekuur gaan houden zodat bewoners mij daar ook kunnen bereiken.”

Welke problemen kom je zoal tegen in de wijken? “Burenoverlast, relatieproblemen, criminaliteit en jongerenoverlast zijn wel de belangrijkste. Wat mij opvalt bij diverse conflicten dat er door bewoners onderling veel te weinig wordt gecommuniceerd.  Praten  met elkaar met een bakkie koffie voorkomt een hoop problemen en ook los je een bestaand probleem op.  Dus hou ik een pleidooi en doe een oproep aan iedereen:  Laat een conflict niet escaleren maar praat er met elkaar over. Praat mét elkaar, niet ovér elkaar.

Naast zijn functie wijkagent  houdt Paul zich nog met een aantal andere, zeer belangrijke zaken op het bureau bezig. Dat zijn radicaliseringszaken ( terrorisme) eer gerelateerd  geweld (verkrachting) stalking en vreemdelingenproblematiek.  Heeft u te maken met één van deze zaken dan kunt u ook Paul bereiken via de daarvoor bestemde kanalen. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn