Menu

Bewonersbrief Voortgang werkzaamheden werkzaamheden Vlietzone

bouwkeet-rotterdamse-baan.jpgOp het werkterrein van de Rotterdamsebaan in de Vlietzone is het afgelopen jaar een grote bouwkuip gebouwd voor de startschacht voor de tunnelboormachine en de toerit van de tunnel. In de zomer en
de herfst wordt hieraan volop doorgewerkt, zodat er begin 2018 gestart kan worden met het boren van de eerste tunnelbuis. Tegelijkertijd wordt er ook aan het Molenvlietpark gewerkt.

Startschacht en toerit

De bouwkuip voor de startschacht voor de tunnelboormachine en de toerit van de tunnel is klaar en de betonnen vloer is gestort. De aannemer gaat deze zomer verder met het aanbrengen van de betonnenwanden. Eind september zijn de startschacht en de toerit gereed.

Opslagruimte met scheidingsinstallatie

Het werkterrein achter het parkeerterrein van Drievliet wordt ingericht om het boorproces te ondersteunen (zie bijlage). Hier komt onder andere een opslag voor betonnen tunnelsegmenten en wordt een 10 meter hoge scheidingsinstallatie opgebouwd. In deze installatie wordt de grond die tijdens het boren van de tunnel wordt weggegraven weer gescheiden uit het water-kleimengsel waarmee het uit de tunnel is gepompt.

Molenvlietpark

Het Molenvlietpark wordt aangelegd op het werkterrein naast het Molenslootpad. Dit park krijgt een waterberging die het in de toekomst mogelijk maakt om het waterpeil in de Vliet te laten dalen als dezete hoog is door hevige regenval. Dit kan door de waterberging tijdelijk vol te laten stromen met wateruit de Vliet. Om te zorgen dat het teveel aan water in de waterberging blijft, wordt er een kade (soortdijk) rond de berging aangelegd. Het grootste deel van de kade wordt deze zomer aangelegd. Een klein deel van de kade volgt in 2020. Op deze plek ligt nu nog het tijdelijke parkeerterrein van Drievliet.

Aanvoer tunnelboormachine

Vanaf begin oktober wordt de tunnelboormachine in delen aangevoerd vanuit Duitsland. De boormachine komt in losse onderdelen met speciaal transport naar de bouwplaats en wordt vervolgens in de startschacht in elkaar gezet. Eind december staat de boormachine klaar, zodat de aannemer begin 2018 kan starten met het boren van de eerste tunnelbuis.

Aanvoer tunnelsegmenten

De tunnelbuis bestaat uit tunnelringen van ongeveer 2 meter breed. Elke tunnelring wordt door de tunnelboormachine gebouwd uit 8 betonnen segmenten van elk ongeveer 9000 kilo die samen een ring vormen. Vanaf eind 2017 worden segmenten aangevoerd en opgeslagen op het werkterrein bij de scheidingsinstallatie.

Werktijden

Het werk wordt doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 uur en 16.30 uur. Incidenteel kan het voorkomen dat er tot 19.00 uur of op zaterdag wordt doorgewerkt.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch kunnen werkterreinen gevaar opleveren. Blijf daarom op veilige afstand van de werkzaamheden.

Inloopspreekuur

Vragen over de werkzaamheden? Iedere dinsdag kunt u tussen 15.30 en 16.30 uur bij de omgevingsmanager terecht met vragen over de werkzaamheden die in uitvoering zijn of komen. Het inloopspreekuur is in de bouwkeet aan de Laan van Hoornwijck 80 in Den Haag. U kunt de bouwkeet te voet of met de fiets bereiken via de oversteekplaats bij de tramhalte Laan van 's-Gravenmade.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer 088 400 80 83 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

Wilt u meer weten over het project Rotterdamsebaan? U kunt uw vraag sturen naar of langskomen in het Trefpunt Rotterdamsebaan op de Binckhorstlaan174 in Den Haag.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl of download de Rotterdamsebaan-app.

2017-07-19 Voortgang werkzaamheden werkterrein Vlietzone.pdf 2017-07-19 Voortgang werkzaamheden werkterrein Vlietzone.pdf

2017-07-19 Bijlage Voortgang werkzaamheden werkterrein Vlietzone.pdf 2017-07-19 Bijlage Voortgang werkzaamheden werkterrein Vlietzone.pdf

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn