Menu

Werkzaamheden aan Laan van Hoornwijck tussen Boslaan en Landingslaan

Ook de voetgangersoversteekplaats in het verlengde van de brug over de singel zal heringericht worden.
De fietsenstalling aan de Laan van Hoornwijck bij het schoolgebouw van basisschool de Vlieger verhuist tijdelijk naar de andere zijde van de Laan van Hoornwijck. Bij deze nieuwe locatie zal een tijdelijke voetgangersbrug worden aangelegd naar de Warnaarsingel.

In de maanden juli en augustus zal begonnen worden met de aanleg van een tijdelijk voet- en fietspad langs de trambaan richting toekomstige winkelcentrum. Het fiets- en voetpad wordt door middel van barriers gescheiden van de trambaan. Het bestaande fiets- en voetpad aan de zijde waar momenteel nog een aantal tijdelijk voorzieningen (sporthal en clubgebouw, deze worden in juli/augustus verwijderd) staan, komt dan te vervallen.
Deze werkzaamheden worden komende zomer uitgevoerd en zijn onder andere noodzakelijk om de bouw van deelplan 3-west (start begin volgend jaar) mogelijk te maken. Alle voorzieningen blijven gedurende de werkzaamheden gewoon bereikbaar. Er is met de werkzaamheden speciaal voor de zomerperiode gekozen, omdat in deze periode de leerlingen van de omliggende basisscholen vrij hebben.

Vanaf het voorjaar 2005 zullende resterende delen van de Laan van Hoornwijck-Zuid definitief worden ingericht. Dit omvat hoofdzakelijk de aanleg van de definitieve verharding van de rijweg (gekozen is voor streetprint: asfalt met een klinkermotief). Dit alles zal gefaseerd worden uitgevoerd om alle voorzieningen en bouwplaatsen bereikbaar te houden. Afronding van deze werkzaamheden staat gepland voor het einde van de zomer 2005.
bron=Informatiecentrum Ypenburg
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn