Menu

Niet alle vogels passen zich gemakkelijk aan

Natuurliefhebbers kunnen het projectontwikkelaars en aannemers knap lastig maken, door de autoriteiten in te schakelen als natuurwetten worden geschonden. Het grapje gaat dat natuurbeschermers rugstreeppadden uitzetten op bouwlocaties, om de teloorgang van de natuur te vertragen. Op Vinex-locaties bij Den Haag proberen bouwers de natuurbeschermers vóór te zijn en hebben ornitholoog Van Swelm ingehuurd om onnatuurlijke sterfte van vogels en andere dieren te voorkomen. Met zichtbaar resultaat.

Als weidevogels, zoals kieviten, grutto's en tureluurs slim waren, zouden ze ver weg vluchten van een Vinexlocatie en naar sappige weiden trekken in een geheel andere regio. Maar ze blijven wonen in het gebied waar ze zijn grootgebracht of, als het trekvogels zijn, keren er terug. Als dat gebied verandert, hebben ze maar twee opties: zich aanpassen of sterven.

Op Ypenburg staan honderden huizen, maar er zijn ook nog wel stukjes braak terrein, zoals bij de verkeerstoren van het voormalige vliegveld Ypenburg. Ook de bouwers van Ypenburg heeft Van Swelm geadviseerd, maar hij werd hier veel later in het bouwproces ingeschakeld waardoor hij minder kon doen. Hij wijst op de sloten voor de huizen waar meerkoeten, futen en eenden in zwemmen. ,,Die doen het goed, nu wonen aan het water in de mode is. Zo'n Vinex-locatie is niet voor alle soorten vogels kommer en kwel.''
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn