Menu

Nieuw geld verhuizing TNO Ypenburg

Dat staat in een brief aan VVD-minister S. Dekker van VROM die in het bezit is van deze krant. Deze brief, die vrijdag is verstuurd, is ondertekend door het onderzoeksinstituut TNO, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Cromstrijen. Met dit nieuwe voorstel hopen de partijen de vastgelopen verhuizing weer vlot te trekken. Een voorstel dat vorig jaar was ingediend, haalde het niet. De toenmalige minister Kamp vond een rijksbijdrage van 78 miljoen euro veel te gortig en haalde in april vorig jaar een streep door de plannen. De betrokken gemeenten en TNO hebben de verplaatsingsoperatie daarom nog eens laten doorrekenen door accountants van AKRO Consult en KPMG. Die komen tot de conclusie dat de kosten voor het ministerie veel lager uitvallen, als de betrokken partijen 'tot het uiterste van hun financiële middelen gaan'.

Met het nieuwe voorstel zou VROM 27 miljoen voor de verhuizing hoeven te reserveren in plaats van 53 miljoen. De accountants denken verder dat de ontwikkeling van natuur in de Hoekse Waard zes miljoen goedkoper kan; het ministerie van Landbouw hoeft daardoor nog maar 19 miljoen te begroten (en geen 25 miljoen).

Na vuurwerkramp
De discussie rond de verplaatsing van TNO werd aangezwengeld na de vuurwerkramp in Enschede. Toenmalig VROM-minister J. Pronk vond dat het Prins Mauritslab om veiligheidsredenen weg moest uit Ypenburg. De opslag van explosieven in een woonwijk was ongewenst. Pronk vond een alternatieve locatie in de Hoekse Waard, maar vlak voordat de handtekening werd gezet, viel het kabinet. De volgende minister had geen geld over voor de verplaatsing. De gemeente Den Haag ziet in de TNO-locatie in Ypenburg een ideale plek voor 'hoogwaardige ontwikkeling' langs de A12-zone. De gemeente Rijswijk wil voor de locatie plannen uitwerken voor de aanleg van een weg die de A13 ontlast en de bouw van tweehonderd woningen; beide projecten kwamen door de hinderzone van het laboratorium in de Plaspoelpolder maar niet van de grond. De Haagse wethouder Smits (CDA, nieuwe wijken) heeft achter de schermen flink gelobbyd om TNO alsnog verplaatst te krijgen. Minister Dekker zou volgens R. Smits niet afwijzend tegenover de nieuwe plannen staan. "Zij zei: 'Ga maar aan de slag en doe een voorstel'. Dat hebben we nu gedaan." TNO-woordvoerder M. Lortzer bevestigt dat TNO geen cent heeft bijgedragen aan de 32 miljoen euro. Dat bedrag is uitsluitend gevonden door Den Haag en Rijswijk. Smits wil niet in detail ingaan op de vraag waar dat bedrag in de exploitatie gevonden is.
bron=Haagsche Courant
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn