Menu

Verplaatsing TNO naar Hogezandse Polder weer actueel

Geschiedenis
In 2001 was er voor het eerst sprake van de verplaatsing van TNO PML naar Cromstrijen. Deze verplaatsing werd ingegeven doordat de veiligheidsnormen op de locatie Ypenburg volgens de Rijksoverheid overschreden werden. Het laboratorium lag volgens het Rijk te dicht bij de bebouwing en daar moest zo spoedig mogelijk verandering in komen.

Het viel echter niet mee om een nieuwe locatie voor TNO PML te vinden. Ruimte is in Nederland nu eenmaal een schaars goed, zeker wanneer die ruimte niet te ver uit de buurt van het stedelijk gebied mag liggen. De Hogezandse Polder in Cromstrijen bleek echter bij uitstek geschikt.

Het gemeentebestuur van Cromstrijen nam een positieve grondhouding aan ten opzichte van de verplaatsing, maar verbond hier wel enkele voorwaarden aan. Deze omvatten onder meer het waarborgen van de veiligheid, extra woningbouw, een exploitatiebijdrage, de ontwikkeling van de polder tot natuurgebied met extensieve recreatie en de aanleg van de benodigde infrastructurele voorzieningen.

In de tussentijd was er echter een nieuw kabinet aangetreden dat van mening was dat
TNO PML in Ypenburg geen gevaar voor de veiligheid opleverde. Een voorstel dat op
11 maart 2003 naar de minister ging, redde het dan ook niet. Vanwege het hoge financiële tekort zag de minister af van medebekostiging. De minister gaf echter wel aan open te staan voor een onderzoek naar de mogelijke voordelen die de verplaatsing op kon leveren. Het laboratorium ligt namelijk op een aantrekkelijke locatie voor andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Nieuw voorstel
De Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag en Rijswijk en TNO vonden dat deze opmerking reden genoeg was om een nieuw voorstel te ontwikkelen. Een voorstel waarin de financiële verwachting van de Rijksoverheid tot een minimum moest worden teruggebracht.
Hoewel de gemeente Cromstrijen in beginsel positief bleef, besloot zij zich wel terug te trekken uit het proces. Zij was van mening dat een verdere investering van gemeentelijke tijd en daarmee geld, niet verantwoord was. Cromstrijen verzocht de resterende partijen wel om haar in het vervolg te blijven informeren, en dat is ook gebeurd.

In de loop van 2004, wisten de Provincie Zuid-Holland, gemeenten Den Haag en Rijswijk en TNO een nieuw, beter uitgewerkt voorstel op tafel te krijgen. Op vrijdag 8 oktober 2004 is het voorstel, begeleid met een brief die alle deelnemende partijen ondertekenden, richting minister Dekker gegaan.

Niets wezenlijk veranderd
Voor u als inwoner van de gemeente Cromstrijen of als andere belanghebbenden komt dit bericht waarschijnlijk als een verrassing. In het afgelopen jaar leek de verplaatsing van TNO PML volledig van de baan en nu is het onderwerp plotseling weer prominent terug op de agenda. Het college van Cromstrijen is echter van mening dat er op dit moment nog niets wezenlijks in de situatie is veranderd. Pas wanneer de minister instemt met het voorstel, is de verplaatsing een meer reële optie dan nu. En dan zijn er nog vele hindernissen te nemen.

Het gemeentebestuur van Cromstrijen heeft wel gemeend de brief te moeten ondertekenen omdat de positieve grondhouding die drie jaar geleden ingenomen is, sinds die tijd niet is aangetast. De voordelen met betrekking tot de openstelling en een natuurrecreatieve ontwikkeling van de Hogezandse polder, zijn volgens het gemeentebestuur aanzienlijk. Het is voor alle betrokken partijen echter ook duidelijk dat de positie van de gemeente Cromstrijen geheel afhankelijk is van het uitvoeren van de eerdergenoemde voorwaarden.

Omwonenden geïnformeerd
De inwoners van de gemeenten Cromstrijen en Strijen die in de directe omgeving van de Hogezandse Polder wonen hebben wij geïnformeerd over de stand van zaken door middel van een brief. Dit geldt ook voor de diverse belangengroeperingen.

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over dit onderwerp. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de medewerkers Communicatie:
Carla Holster bereikbaar via telefoonnummer (0186) 656135
Dasja Abresch bereikbaar via telefoonnummer (0186) 656182
bron=Gemeente Cromstrijen
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn