Menu

150 extra parkeerplaatsen in Ypenburgse wijk Morgenweide

Uit tellingen in de deelplannen 5, 6 en 7 blijkt een tekort aan parkeerplaatsen. Daarop is een voorstel uitgewerkt voor de aanleg van extra parkeerplaatsen langs de Nootdorpse Landingslaan en de Weidevogellaan. Deze aanpak is vervolgens aan de bewoners voorgelegd in een "Parkeerkrant". De uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen langs de Nootdorpse Landingslaan is in de Parkeerkrant niet als keuze aan de bewoners voorgelegd maar is als een maatregel gepresenteerd die in ieder geval wordt uitgevoerd. Voor de voorgestelde maatregelen op de Weidevogellaan bestaat onvoldoende draagvlak. Volgens een deel van de bewoners bestaat er geen parkeerprobleem in dat deel van de wijk. Ook is men bang voor aantasting van het openbare groen en afname van de verkeersveiligheid (spelende en overstekende kinderen).

Voorlopig wordt het effect van de nieuwe plaatsen langs de Nootdorpse Landingslaan in deelplan 5 en 6 afgewacht. Voor het deel van de Weidevogellaan in deelplan 7 bevestigen de reacties het beeld dat daar een grotere parkeerdruk bestaat dan in deelplan 5 en 6. Naar verwachting hebben de extra parkeerplaatsen aan de Nootdorpse Landingslaan daar onvoldoende effect. Het college heeft dan ook besloten om alternatieven te laten onderzoeken voor de extra parkeerplaatsen in de Weidevogellaan in deelplan 7. Voor de alternatieven zal als uitgangspunt gelden dat de aantasting van het groen en van de speelruimte beperkt moet blijven.

De bewoners van de wijk Morgenweide ontvangen binnenkort een brief over dit besluit. Voor de realisatie van de extra parkeerplaatsen langs de Nootdorpse Landingslaan is het nodig om éénrichtingsverkeer in te stellen. De aanleg van de extra parkeerplaatsen zal naar verwachting medio 2005 plaatsvinden.
bron=www.denhaag.nl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn