Menu

Waar blijft ons park?

Waar blijft ons park?
Onder de naam BewonersParkPlan voert een groep vastberaden en enthousiaste wijkbewoners van Ypenburg actie voor een park in de buurt Morgenweide. 

Afgelopen zomer werden bewoners rondom het veld tegenover basisschool De Paradijsvogel erg verrast door het voorstel voor ‘Het baken van Ypenburg’. Dat is een appartementencomplex dat in Laakhaven niet zou misstaan: vijf woonlagen en een enorme woontoren van ongeveer 40 meter hoog.
De gemeente heeft de projectontwikkelaar bebouwing toegezegd ter compensatie van geleden verliezen. Het Baken werd unaniem door de welstandscommissie afgekeurd, maar daarmee is het nog niet van de baan.

Zwembad?
De actievoerders van BewonersParkPlan realiseren zich dat er ‘een’ vorm van bebouwing op het veld zal komen: de grond is te duur om er niets mee te doen. Tijdens de ledenvergadering van Buurtvereniging Morgenweide spraken bewoners zich uit voor een bestemming die functioneel is voor de buurt en voor laagbouw die past in de omgeving. De gemeente heeft het voornemen om een vijftigmeterbad in Ypenburg of Leidschenveen te realiseren. In de buurt wordt al flink gediscussieerd over een zwembad op het veld in Morgenweide in een parkachtige omgeving.

Betrokkenheid
BewonersParkplan wil graag dat de gemeente de bewoners betrekt bij de inrichting van het veld. Dhr. Joosten, een van de initiatiefnemers: ‘Het is ons toegezegd dat hier een groene inrichting zou komen. Dat komt ook overeen met het oorspronkelijke parkachtige karakter van Ypenburg. We voeren geen actie tégen Het Baken van Ypenburg, maar vóór een park. Immers: bij de verkoop van de woningen in deelplan 6 en 7 zijn wij als kopers verleid met een centraal gelegen park. Echter de bebouwing in de vorm waarin het ons nu wordt voorgeschoteld vinden wij totaal niet passen bij het karakter van de wijk en daar zullen we ons dan ook tegen verzetten. Als BewonersParkPlan willen wij graag in dialoog met de plannenmakers om de invulling van het park te laten aansluiten op onze wensen en het karakter van onze wijk.’ De verwachting is dat een wellicht minimaal gewijzigd plan binnenkort alsnog wordt goedgekeurd. De actiegroep heeft raamposters gemaakt en de website www.bewonersparkplan.nl en gaat nu de actie intensiveren.

Steun van buurtvereniging
Buurtvereniging Morgenweide steunt de actie van de ParkPlanners. Net als de actiegroep wil ook deze vereniging betrokken worden bij de plannen. Mw. Dumas, voorzitster: ‘De buurt Morgenweide is de grootste buurt van Ypenburg met zo’n 8000 inwoners. Het is voor ons als vereniging lastig om bewoners te betrekken bij de buurt. Zoveel nieuwe bewoners, probeer daar maar eens de ‘sociale cohesie’ (dat is de taak van een buurtvereniging) te versterken. Stel nu dat er een voorziening komt op het veld waar de buurt gebruik van zou kunnen maken: een park zou geweldig zijn of een mooi ingericht evenemententerrein.’ Tijdens de algemene ledenvergadering van de buurtvereniging kwamen de bewoners met veel ideeën voor bebouwing: uitbreiding van de Paradijsvogel, sportterrein, seniorenwoningen. Maar met een belangrijke voorwaarde: bescheiden van schaal en passend in de omgeving. Over één ding waren allen het eens: de bewoners willen betrokken worden bij de inrichting van het veld of beter gezegd het toekomstige park!


bron=Buurtvereniging Morgenweide
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn