Menu

Redactieleden gezocht!

Morgenweide zoekt mensen die wonen in de voormalige deelplannen 5, 6 of 7 en die willen helpen met het redactiewerk voor de nieuwe wijkkrant. De wijkkrant komt straks 4 keer per jaar uit. Dit betekent dat het feitelijke redactiewerk niet te veel tijd hoeft te kosten (het drukwerk en de lay-out is uitbesteed), zeker niet als er meerdere redactieleden zijn. Gestreefd wordt naar 1 redactievergadering per 3 maanden. In het nieuwe wijkblad komt straks ook een overzicht van alle geplande activiteiten en ander belangrijk buurtnieuws.

Lijkt het je leuk om samen met anderen een blad te maken? Mensen te interviewen of een verslag te maken van een buurtactiviteit, een wijkfeest of ... ? Neem dan vrijblijvend contact op met het bestuur van de buurtvereniging (mailto:). Het bestuur wil graag binnen enkele weken een bijeenkomst organiseren voor alle belangstellenden.

Het bestuur zoekt trouwens ook nog mensen die mee  willen helpen met de webredactie, het opzetten van de electronische nieuwsbrief en straks met de verspreiding van de wijkkrant. Voor vrijwilligerswerk is een (kleine) onkostenvergoeding mogelijk.  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn