Menu

Collegeonderhandelingen wekken verbazing CDA

Het college van VVD, PvdA en CDA heeft de afgelopen jaren goed werk verricht. Santbergen vindt het dan ook opmerkelijk dat de PvdA aan het CDA geen enkel inhoudelijk voorstel heeft gedaan dat uitgaat van de bestaande coalitie. Toch houdt het CDA de deur open voor de PvdA.

Opmerkelijke keus

Het is in de ogen van het CDA niet voor de hand liggend dat de PvdA met de SP, GL en D66 'verkennende gesprekken' gaat voeren. De afgelopen jaren zijn er door deze drie partijen diverse moties van wantrouwen ingediend tegen de wethouders Klijnsma en Norder. Ook hebben de vier partijen in de verkiezingsprogramma's en in de campagneperiode zeer uiteenlopende standpunten ingenomen.

Smalle basis

Het CDA is verbaasd over de smalle basis van deze coalitie: slechts 24 van de 45 raadszetels. Santbergen: "De inwoners van Den Haag hebben de brede coalitie van PvdA, VVD en CDA niet afgerekend, sterker nog, zij heeft haar vertrouwen gegeven met twee extra zetels".

Onduidelijke toekomst

De inwoners van Den Haag gaan een onduidelijke toekomst tegemoet. Santbergen: "Er zal veel gebouwd worden, vooral in Scheveningen, Kijkduin en de Vlietzone en de erfpacht zal niet worden afgeschaft. De bereikbaarheid per auto zal verslechteren en de gevoelens van onveiligheid mogelijk toenemen. De gezondheid van jongeren staat onder druk door de liberalisering van het drugsbeleid".

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn